Društvo

Radionice i kampanje za zaštitu od poplava

| 07:12:2018 | 16:08:26

Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore, u saradnji sa Odsjekom za civilnu zaštitu Republike Italije, u periodu od 13. do 15. novembra u Podgorici je organizovao radionicu, a zatim i kampanju podizanja svijesti građanja o važnosti zaštite od poplava, pod nazivom “Budi spreman, smanji rizik”.
 
Radionica je bila posvećena, prije svega, volonterima koji su prošli dvodnevnu obuku za sprovođenje kampanja podizanja svijesti građana i djece o rizicima od različitih vrsta hazarda sa akcentom na rizik od poplava, prema programu koji se godinama uspješno sprovodi u Italiji od strane njihovog odsjeka za civilnu zaštitu. Ovakva obuka se prvi put organizovala u Crnoj Gori, a učestvovali su predstavnici specijalističkih jedinica – Crvenog krsta Crne Gore, Asocijacije speleoloških društava Crne Gore i radioamatera, dobrovoljnih vatrogasnih društava, volonterskih klubova srednjih škola, predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, lokalnih samouprava, Direktorata za vanredne situacije MUP...

 
Pored predstavnika iz Crne Gore, u radu radionice su učestvovali i predstavnici nadležnih institucija za zaštitu i spašavanje, te volonteri iz Austrije, Italije, Francuske, Slovenije i Srbije.
 
Za kampanju je štampan adekvatan informativni materijal, koje sadrži  sve bitne i neophodne  informacije za stanovništvo kako da se ponašaju u slučaju poplava. Cilj kampanje je da se stanovništvo, kroz razgovor, što bolje upozna sa rizikom od poplava, kao i da se informišu kako treba da se ponašaju prije, za vrijeme i nakon poplava.
 
Nakon radionice, održane su reprezentativne kampanje “Budi spreman, smanji rizik” u Kotoru i  Podgorici, a planirano je da se iste kampanje organizuju i realizuju u svim opštinama Crne Gore koje su ugrožene od poplava i predstavljaju nastavak aktivnosti koje se kontinuirano sprovode radi smanjenja rizika od poplava, ali i drugih hazarda.

 
Kada je u pitanju teritorija koju pokriva područna jedinica Bar (opštine Ulcinj, Bar i Budva), akcenat kampanje je dat na područje uz Skadarsko jezero i rijeku Bojanu tj. registrovane plavne zone i stanovništvo koje živi na tom području. Zato je prva kampanja realizovana u Vladimiru 6. decembra , a druga u Virpazaru danas od 10 do 13 sati.
 
Kampanje sprovode službenici Direktorata za vanredne situacije MUP-a, u saradnji sa drugim subjektima sistema zaštite i spašavanja. Na kampanji su, pored službenika Direktorata za vanredne situacije, učestvovali i predstavici Uprave policije, Službe zaštite, Komunalne policije, članovi Tima za zaštitu i spašavanje, članovi Štaba za zaštitu od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja, predstavnici specijalističkih jedinica, škola sa plavnog područja i drugih subjekata koji, u skladu sa zakonskim rješenjima, imaju obaveze i nadležnosti na planu zaštite i spašavanja od poplava.

 
Realizacija ovog, ali i velikog broja drugih projekata, koji se realizuju (ili su realizovani) u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu Unije i NATO-a ili uz podršku UN-a i drugih međunarodnih organizacija pokazali su da se Direktorat za vanredne situacije MUP-a pokazao kao kredibilan partner i da je upostavljena odlična saradnja sa nadležnim institucijama u okruženju i u EU, koja omogućava stvaranje respektabilnih konzorcijuma za pripremu i implementaciju velikog broja projekata.