Društvo

Osam tačaka usvojeno u zasijedanju SO Bar

by Milan Vujović | 11:12:2018 | 12:07:39

U poslijepodnevnom dijelu VIII sjednice SO Bar, poslije usvajanja Predloga Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2019. godinu vrlo brzo usvojeno je još osam tačaka dnevnog reda.
 
Treća, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti, usvojena je sa 24 glasova „za“ i jednim „protiv“, a četvrta, Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o turističkoj taksi, jednoglasno, sa 24 glasova „za“. Za ove tačke dnevnog reda bila je objedinjena rasprava, ali se o njima pojedinačno izjašnjavalo. Zatim je, takođe, većinom glasova (19 „za“, jedan „protiv“ i dva „uzdržana“) prihvaćen Predlog Odluke o davanju saglasnosti za otkup infrastrukture za prenos i distribuciju  električne energije od strane ovlašćenog operatora. Po ovim tačkama nije bilo mnogo diskusije, kao ni za naredne četiri.
 
O njima je, takođe, objedinjena rasprava, a radilo se i o Predlozima Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Fudbalskom, Košarkaškom, Rukometnom i Atletskom klubu „Mornar“. Svi Predlozi prošli su sa 21 glasom „za“ i sedam „uzdržanih“. Tako će vlasnički udio Opštine u Fudbalskom klubu „Mornar“ biti 100 odsto, u Rukometnom klubu „Mornar“ 70 odsto, u Atletskom klubu „Mornar“ 40 odsto i u Košarkaškom klubu „Mornar“ 30 odsto.
 
Naredna, deseta tačka dnevnog reda: Predlog odluke o davanju saglasnosti na izvođenje radova na adaptaciji - rekonstrukciji tribina, svlačionica i atletske staze sa atletskim borilištima na stadinu „Topolica“, usvojena je jednoglasno i uskoro bi, na zadovoljstvo prijatelja sporta u Baru, trebalo da počnu radovi koji će, kako je najavljeno, relativno brzo biti završeni.
 
Bio je to prvi dan osme sjednice SO Bar, poslije kojeg je predsjednik Opštine Dušan Raičević kazao da je jasno da demokratija definitivno živi u barskom parlamentu i da, otkako je on u opštinskim klupama, nije viđena kvalitetnija diskusija o Budžetu.
 
Nastavak osme sjednice SO Bar otpočeo je danas u 11 časova.