Društvo

Usvojeni DUP-ovi i planovi opštinskih preduzeća

by Vjera Knežević Vučićević | 11:12:2018 | 15:36:08

U nastavku osme sjednice danas je usvojena Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP „Pečurice- centar“. Podršku ovoj tački dnevnog reda dalo je 22 odbornika, dok su tri odbornika bila uzdržana.
 
U ime obrađivača plana, Jadranka Popović je objasnila da plan koji obuhvata devet hektara (od ukupno 160 hektara koje obuhvataju Pečurice) podrazumijeva poštovanje uslova stanovanja srednje gustine.
 
“Planski osnov za izradu ovog dokumenta jeste GUP Bara koji je dao osnovne smjernice i namjenu, a cilj je stvoriti malo realnije uslove za realizaciju dijela plana koji nije realizovan. Nakon procjene Ministarstva kulture urađena je studija koja je potvrdila da na tom lokalitetu nema zaštićenih spomenika kulture. U ovoj izmjeni plana može se vidjeti da je sve prilagođeno stanju na terenu i da će biti moguće sprovesti legalizaciju objekata koji ispunjavaju uslove“, kazala je Popović.
 
Zamjenik v.d. izvršnog direktora doo Komunalne djelatnosti Dragan Đonović je na početku rasprave o programu rada za 2019. godinu podsjetio da je u primjeni novi zakon o komunalnim djelatnostima, a kao posebno značajno naveo je otvaranje poglavlja koje definiše zaštitu životne sredine.

 
Savo Pavlović (SD) je ukazao na problem koji stvara rijeka Rikavac i njegove bujične vode.
 
„U Šušanju, Sutomoru, Popovićima postoje veliki problemi sa vodotokovima, jer su ljudi radili protiv prirode i proširivali objekte ne vodeći računa da grade iznad vode. Podsjećam i na čuvenu Renu koja zna da poplavi jer odvod nije napravljen kako treba“, rekao je Pavlović. On je ukazao i na huligansko ponašanje pojedinaca koji lome klupe, kao i na problem nefunkcionisanja javne rasvjete u pojedinim naseljima. Ružnu sliku u Baru stvaraju i napuštena auta na javnim parkinzima, za šta, smatra Pavlović, odluku o njihovom uklanjanju treba da donese Opština.
 
„Iza zgrade Opštine se nalazi osam auta, koja tu godinama stoje. U Baru ima preko 240 evidentiranih auta koje treba ukloniti, naći lokaciju i osloboditi parking mjesta. Ako se niko ne javi, vozila se mogu prodati i od tog novca kupiti još jedno vozilo 'pauk'. Uz to, djecu bi trebalo edukovati o značaju očuvanja životne sredine i sa tim ciljem napraviti kviz i pobjednike nagraditi. Počinje se od kućnog vaspitanja i od malih nogu“, poručio je Pavlović, uz podsjećanje i na višegodišnju problematiku vezano za deponiju Možura koja, kako je podvukao, „ne prihvata divlji otad i građevinski otpad i tu Opština treba da pruži ruku“.
 
Jovan Ivović (DPS) je ukazao na „manje nedostatke u Starom Baru koji se tiču održavanja kontejnera i smetlišta, pogotovo na turističkim putnim pravcima i kada je u pitanju deponovanje kabastog otpada, što je karakterisalo prethodnu sezonu“. Ivović insistira na tome da nazive mjesta i objekata ne treba mijenjati „novokomponovanim“ izrazima, pa je tako „Velji most – Velji, a ne Veliki“.
 
Dragan Đonović je istakao da pred cijelom društvenom zajednicom stoji ogroman posao.
 
„Finansijski problemi preduzeća provijavaju duži niz godina. To je utemeljeno na nečemu sa čime se generalno suočila cijela opština. Odvoz otpada iziskivao je velike dodatne troškove, pa su time značajno i smanjena sredstva koja je opština bila spremna da dotira preduzeću. Usluge koje pruža Komunalno su na posljednjoj listi prioriteta prilikom izmirivanja obaveza. U periodu od deset godina grad i opština dobili su potpuno nove dimenzije, pa je proporcionalno tome rastao i broj korisnika naših usluga. Nasuprot tome, potraživanja su slabije naplaćivana. Ipak i pored toga Komunalno je obezbjeđivalo tekuću likvidnost i svaku finansijsku godinu uspješno završavalo“, istakao je Đonović, koji je izrazio zadovoljstvo što je Komunalno preduzeće posredstvom javne nabavke (prošla je bila prije deset godina) dobilo sto kontejnera i najavio da će time značajno unaprijediti djelatnost.

Problem javne rasvjete i česte ispade Đonović povezuje sa objektivnim razlozima- padom napona, ugradnjom limitatora... Preduzeće ima dva vozila „pauk“.

 
„Prvi u Crnoj Gori smo kandidovali projekat podzemnih kontejnera. Odvoz otpada je najteži u ljetnjim mjesecima. Komunalno redovno obavlja čišćenje kanala, pa nijesmo imali nekih većih problema“, kaže Đonović. Odgovarajući na pitanje Omera Vukića (SDP) u vezi sa problemom naplate potraživanja i milion eura kratkoročnih obaveza, objasnio je da je od tog iznosa 860.000 eura za deponiju „Možura“. Vezano za problematiku cijene grobnog mjesta na gradskom groblju Gvozden brijeg (4.000 eura - obračunato zemljište, građevinski radovi, izrada potpornih zidova) zamjenik v.d. izvršnog direktora Komunalne djelatnosti je istakao da je neophodna korekcija i smanjenje tog iznosa, pri čemu, kako je naveo „računaju na podršku Opštine“.
 
Program rada Komunalne djelatnosti doo usvojen je sa 27 glasova „za“, troje ih je bilo uzdržano.
 
Program rada doo Vodovod i kanalizacija prezentovao je izvršni direktor Zoran Pajović, koji je podvukao da, i pored otežavajućih okolnosti (750 do 900 manjih i većih kvarova, gubitaka na mreži, 222 registrovanih nelegalnih potrošača) ovu poslovnu godinu uspješno privode kraju.  
 
Miloš Šušter (URA) predložio da se napravi program vodosnabdijevanja i otpadnih voda kako bi se definisali prioriteti. „Taj program nameće otvaranje poglavlja 27 i to na način da to bude dokumenat koji će imati stvarnu i upotrebnu vrijednost“, kazao je Šušter.
 
Jovan Ivović (DPS) dovođenje vode u bezvodna područja pozdravlja, ali procjenjuje da treba napraviti plan za poboljšanje vodosnabdijevanja onih djelova opštine koja imaju problem tokom ljetnjih mjeseci. „Sve je češća potreba za rekonstrukcijom dotrajale mreže, a kada se to radi, ambijent treba vratiti u prvobitno stanje, a ne ostavljati nesanirane puteve. Naravno, priznanje i pohvale za ono što radi Vodovod, ali je uz investicije potrebno napraviti i planove za ekploataciju vode u budućnosti“, kazao je Ivović.

 
Odgovarajući na pitanja odbornika, direktor Vodovoda je objasnio da Zakon o komunalnim djelatnostima onemogućava uskraćivanje vode korisnicima 100 posto. „Minimum od deset posto mora da se ostavi svakom korisniku, plaćao utrošenu vodu ili ne“, istakao je Pajović. On je podsjetio da su u cilju očuvanja zdravlja korisnika zamijenjene cementno-azbestne cijevi na nekoliko lokacija, a kao posebno važno istakao je izradu projekata za dobijanje sredstava od evropskih fondova. „Voda u Zaljevu trenutno može doći samo kada padne kiša, a taj problem će biti riješen izgradnjom rezervoara planiranog do 15. juna, kada će Gornje, Donje Zaljevo, Tomba i Čeluga dobiti potrebnu vodu“, najavio je Pajović.
 
Program rada doo Vodovod i kanalizacija za 2019. godinu usvojen je sa 23 glasa „za“, tri „protiv“ i dva „uzdržana“. 
 
„Po programu rada Sportsko- rekreativnog centra očekujemo 285. 000 eura iz budžeta opštine, a 130.000 eura je plan prihoda od sopstvenih prihoda (usluge, reklame)“, kazao je direktor doo Sportsko- rekreativni centar Branislav Nenezić. Program rada ovog društva usvojen je sa 20 glasova „za“ i tri „uzdržana“.
 
Program rada doo “Lovstvo” usvojen je sa 20 glasova „za“ i četiri „uzdržana“.