Društvo

Završena VIII sjednica SO Bar

by Milanka Vukosavović | 12:12:2018 | 12:28:28

Popodnevni rad VIII sjednice SO Bar juče je nastavljen razmatranjem Programa rada i finansijskog plana preduzeća “Kulturni centar”. O programima i planovima, odbornike je upoznao direktor Kulturnog centra Ćazim Nikezić, a u raspravi o ovoj temi učestvovali su odbornici Nikica Purlija, Momčilo Leković, Miloš Šušter, Jovan Ivović i Mićo Orlandić.
 
Nakon usvajanja ove tačke dnevnog reda, Program rada sa finanasijskim planom za preduzeće Možura predstavio je direktor Dragan Simović. Ovaj Program odbornici su izglasali sa 19 glasova “za” i 3 “suzdržana”, bez glasova “protiv”.
 
Program rada sa programom turističke informativno propagandne djelatnosti i finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bar za 2019. Predstavio je direktor Emil Kukalj, a odbornici su ga izglasali bez glasova protiv, sa 23 za i tri suzdržana.
 
Skupštini su zatim predstavljene informacije o stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i stanju o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Informacije je predstavila sekretar Sekreatrijata za društvene djelatnosti Olivera Vidaković.
 
Na kraju sjednice, Radomir Novaković Cakan je razriješen dužnosti člana u Odboru za izbor i imenovanja, zbog prelaska na drugu funkciju, a umjesto njega je imenovan Stevo Novaković.