Društvo

Memorandum o saradnji CK Bar i FPE

| 21:12:2018 | 10:41:46

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar i Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar zaključili su Memorandum o saradnji ove dvije ustanove sa, kako su istakli, “ciljem stvaranja humanijeg i pravednijeg društva, pozitivnog stava prema životu, socijalnih kontakata i očuvanja, ne samo fizičkog nego i mentalnog zdravlja”.
 
Strane potpisnice Memoranduma, čiji su predstavnici sekretarka CK Bar Zorica Crnčević i dekan FPE Bar prof. dr Rajko Novićević, saglasile su se da su inicirani osnovni principi buduće saradnje: ostvarivanje saradnje po pitanju edukacije studenata, razmjene znanja i iskustva, sa ciljem afirmisanja volonterizma; kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija koje će omogućiti kreiranje novih zajedničkih projekata, uz organizovanje edukativnih kurseva, radionica, savjetovanja, projekta i seminara radi usavršavanja  oblasti koje spadaju u redovne djelatnosti ugovorenih strana.