Društvo

Organizatori Festivala: Mi nismo odložili manifestaciju

| 21:12:2018 | 11:25:37

Odbor mjesne zajednice Crmnica i Organizacioni odbora Festivala vina i ukljeve održao je sinoć vanrednu sjednicu, na kojoj je, pored ostalog, istaknuto da za najavljeno održavanje Festivala 22. i 23 decembra nijesu obezbijeđeni od strane Turističke organizacije Bar materijalno-tehnički uslovi (bina sa pratećom opremom) za održavanje kulturno-umjetničkog programa.
 
Odbori su istakli da nije trebalo binu preusmjeriti na treću lokaciju bez prethodnog konsultovanja Organizacionog odbora Festivala.
 
“Od strane Odbora mjesne zajednice i Organizacionog odbora Festivala dio posla je u potpunosti realizovan, tako da nije postojala nikakva smetnja da se Festival vina i ukljeve ne održi ovog vikenda tj. 22. i 23. decembra”, ističu u Odborima, uz opasku kako smatraju da je ipak trebalo održati u ovim terminima.
 
Kako potenciraju, niko iz Odbora mjesne zajednice i Organizacionog odbora Festivala nije dao izjavu medijima o odlaganju Festivala, a “u vezi novog  termina održavanja Festivala vina i ukljeve zauzet je stav da bude utvrđen na narednom sastanku Odbora mjesne zajednice i Organizacionog odbora Festivala, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”.