Društvo

Radnici Vodovoda ušli u cijevi i očistili atmosfersku kanalizaciju

by Željko Milović | 23:12:2018 | 16:14:03

Stručne ekipe Tehničkog sektora doo Vodovod i kanalizacija sprovele su složene i zahtjevne radove na sistemu atmosferske kanalizacije - izvršeno je čišćenje kolektora dn 1000 mm duž Bulevara Petrovića od kanalizacionog uliva kod Rene, linijom koja prolazi pored butika “Vision” do raskrsnice sa Makedonskom ulicom. Time bi trebalo da je konačno stavljena tačka na plavljenje ovog dijela grada pri većim kišama.  
 
U kolektorskom sistemu, na ovom potezu, radnici doo Vodovod i kanalizacija pronalazili su korijenje platana, behaton kocke, otpadni šut i predmete koji su pojedinci bacali u sistem atmosferske kanalizacije.
 

“Poslije detaljnog skeniranja prešlo se na uklanjanje svih lociranih prepreka i one su uz angažovanje stručnih ekipa, opremljenih mehanizacijom, uklonjene, pa je sistem atmosferske kanalizacije na ovom potezu očišćen u potpunosti. Radnici doo Vodovod i kanalizacija su, ulažući velike napore, ušli u kolektorske cijevi i cijelom dužinom ih očistili, a neke od njih su na pojedinim mjestima bile zakrčene i do 80 odsto. Navešćemo samo primjer da je u cijevima pronađen čak i saobraćajni znak, uz druge predmete koje su građani odlagali na neprimjeren način, što nas zaista dovodi u nevjericu da postoje tako neodgovorni pojedinci.
 

Koristimo priliku da apelujemo na izvođače radova da vode računa o odlaganju otpada, kao i na građane da ne koriste atmosfersku kanalizaciju za odlaganje bilo kakve vrste otpada. Takođe, apelujemo da prijave sve one koji na taj način narušavaju gradsku infrastrkturu i dovode nas u opasnost od izlivanja iz atmosferske kanalizacije prilikom većih padavina. Sa ovim sprovedenim zahtjevnim radovima je omogućeno nesmetano oticanje atmosferskih voda i nadamo se riješen akutni problem koji nastaje kod većih atmosferskih padavina na ovom dijelu grada. Radovi na rekonstrukciji dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže se sprovode kontinuirano, i molimo građane da imaju razumijevanja tokom njihovog trajanja”, istakao je izvršni direktor ViK Zoran Pajović.