Društvo

Monitirane nove pumpe za bolje vodosnabdijevanje

| 26:12:2018 | 10:52:22

DOO Vodovod i kanalizacija je prethodnih dana, nakon sprovedene tenderske procedure koja se tiče nabavke, montiralo nove pumpne agregate na stanicama Haj Nehaj i Ilino. Sav finansijski teret ove investicije, uključujući i nabavku i montažu, iznijelo je ovo privredno društvo. Prenosimo njihovo saopštenje:
 
“U pumpnim stanicama Haj Nehaj i Ilino, pumpni agregati koji su već duži niz godina u funkciji, postavljeni su za potrebe naselja Haj Nehaj i Ilino u vrijeme kada je broj objekata bio mnogo manji i za potrebe tadašnjeg broja stanovnika. Kako je u prethodnom periodu došlo do ekspanzije izgradnje objekata, kako za stalno, tako i objekata za turističko  stanovanje, postojeći pumpni agregati nijesu mogli svojim projektovanim kapacitetom da obezbijede najkvalitetnije snabdijevanje vodom predmetnih naselja, s obzirom da su se potrebe za vodom višestruko povećale. Problemi su naročito bili izraženi na visočijim kotama u tim naseljima (objektima koji pripadaju drugoj distributivnoj zoni potrošnje) i u periodu ljetnje turističke sezone. Takođe, probleme u vodosnabdijevanju je dodatno pogoršavala dotrajala vodovodna mreža i česti kvarovi na istoj.
 
Stručne ekipe tehničkog sektora DOO ViK – Bar   ulagale su mnogo napora kako bi redovnim održavanjem hidromašinske i elektro opreme u pomenutim pumpnim stanicama kao i saniranjem i rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže obezbijedile što kvalitetnije vodosnabdijevanje.
 
Montažom novih pumpnih agregata, sa performansama i kapacitetom koji su bolji od prethodnih, vodosnabdijevanje u naseljima Ilino i Haj Nehaj će se značajno popraviti, a poboljšanje će se posebno  odraziti na visočijim kotama. Takođe, treba naglasiti da će se benefit ove investicije manifestovati i kroz  kvalitetnije vodosnabdijevanje za vrijeme ljetnje turističke sezone s obzirom da se radi o naseljima sa velikim brojem objekata za turističko stanovanje, naročito kada je Haj Nehaj u pitanju.
 
Ovom prilikom želimo da vas informišemo i da je na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg, uz saradnju sa Opštinom Bar, izvršena nabavka i montaža novih pumpnih agregata. U tom smislu, očekujemo da mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, naročito potrošači u drugoj distributivnoj zoni potrošnje, u narednom periodu imaju stabilnije vodosnabdijevanje”, kaže se u saopštenju kojeg potpisuje izvršni direktor DOO ViK, Zoran Pajović.