Društvo

Održana deveta sjednica SO Bar

by Milan Vujović/Ilija Kovačević, photo Adi Karađuzović | 27:12:2018 | 17:05:56

Deveta sjednica SO Bar otpočela je jednoglasnim usvajanjem zapisnika sa osme sjednice i utvrđivanjem dnevnog reda.
 
Zbog toga što nije stigla neophodna saglasnost od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa dnevnog reda skinute su treća, četvrta i peta tačka: Predlog odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar, Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore-centar” i Predlog odluke o donošenju programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području Opštine Bar. 

 
Dva amandmane u pisanoj formi na Predlog Programa rada Skupštine opštine Bar za 2019. godinu jedino je dostavio Miloš Šušter iz Građanskog pokreta URA. Drugi amadman je prihvaćen na Odboru za statut i propise, a amandman jedan je odbijen sa 24 glasa “protiv” i 8 “za”.
 
Drugi odbornici opozicije: Vasilije Lalošević, Dragan Tufegdžić, Dejan Đurović, Dragan Vojvodić, kao i Savo Pavlović iz vladajuće koalicije, usmeno su obrazlagali svoje predloge za poboljšanje programa rada SO Bar u idućoj godini.

 
Predsjednik Opštine Dušan Raičević se zahvalio odbornicima na konstruktivnoj diskusiji naglašavajući da će se neki predlozi naći u program rada SO Bar za 2019. godinu.
 
Potom je ta prva tačka dnevnog reda: Predlog programa rada Skupštine opštine Bar za 2019. godinu prihvaćen sa 24 glasa “za”, 4 “protiv” i 4 “uzdržana”. 
 
Nakon toga je usvojen Predlog Odluke o imenovanju Aleksandre Grabež za sekretara Skupštine Opštine Bar. Protiv njenog imenovanja nije bio ni jedan odbornik, 25 njih su podigli ruke “za”, a tri su bila “uzdržana”, ali kako je obrazložio Vasilije Lalošević iz principijelnih razloga, pošto, kako je naglasio on, pred Aleksandrom Grabež valja “skinuti kapu”. 

 
U popodnevnom dijelu zasijedanja odbornici su usvojili još dvije tačke dnevnog reda.
Najprije je sa 23 glasa “za” četiri “protiv” i jednim uzdržanim, osvojen Prijedlog Programa uređenja prostora za 2019.godinu.
 
U uvodnom dijelu odbornicima se obratio resorni sekretar Vido Dabanović, dok su u diskusijama učestvovali odbornici Miloš Šušter, Jovan Ivović, Vasilije Lalošević, Dragan Vojvodić i Momčilo Leković.

 
Poslednja sedma tačka današnjeg zasijedanja, bila je Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanja. Na lični zahtjev, kako ne bi došlo do sukoba interesa razrješen je dužnosti članstva u Odboru direktora d.o.o. Sportsko-rekrativni centar Bar, Saša Boltić, dok je na njegovo mjesto imenovan Dragan Popovski.
 
Sjednica je završena postavljanjem i odgovorima na odbornička pitanja.