Društvo

Crveni krst o ljudskim pravima starijih osoba

by Ivanka Leković | 29:01:2019 | 14:23:46

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta Bar, danas je organizovao tematski skup “Ljudska prava starijih u Crnoj Gori”.
 

Među prisutnima su bili predstavnici lokalne uprave, nevladinih organizacija, starijih građana, kao i volonteri Crvenog krsta, a Sekretar OO Crvenog krsta Bar Zorica Crnčević je predstavila koordinatore programa “Briga o starima” u CK Crne Gore, Jelenu Šofranac i Igora Jokanovića.
 
Šofranac je govorila o demografskim promjenama u Crnoj Gori i svijetu, kao i po potrebama i načinima da starije osobe ostvare svoja prava i sa kojim se teškoćama susreću.  Ona je ukazala na demografske promjene u našoj državi, a prema tri zadnja popisa, broj starijih se sa 8,3% 1991. godine, popeo na 18,3% 2011. godine.
 
Problemi sa kojima se stariji građani suočavaju su brojni, a najčešće pominjani je usamljenost. Pored toga, imaju ekonomskih problema, često su im (zbog toga što žive u selima) nedostupne zdravstvene ustanove, a nijesu rijetki slučajevi nasilja nad njima.
 

Problem je, kazala je Šofranac, što stariji nijesu upoznati s načinima za ostvarivanje prava. Sa druge strane, prava starijih nijesu obuhvaćena jednim zakonskim dokumentom, već su dio “mekih propisa”, što znači da se ta dokumenta poštuju u skladu sa mogućnostima, odnosno kapacitetima i voljom, pa se često ne primjenjuju u potpunosti u praksi. Uz to, nema nezavisnog tijela koje bi pratilo primjenu ovih zakonskih akata, ali ni sistematizovanih podataka o ovoj kategoriji stanovništva.
 
Prava starijih su obuhvaćena zakonima o socijalnoj i dječjoj zaštiti, o penzijskom i invalidskom osiguranju, o zdravstvenoj zaštiti, o pravima pacijenata i o obrazovanju odraslih.
 
Na skupu su istaknuti problemi sa kojima se suočavaju stariji, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, istaknuto je da je neophodno napraviti popis starijih koji žive sami. Istaknuto je da je Bar jedan od bogatijih gradova u Crnoj Gori, ali da mu je bila neophodna Narodna kuhinja. Stariji sugrađani zadovoljni su uslugama gerontodomaćica, a potencirana je potreba češćeg, makar telefonskog kontakta, sa starijima koji žive sami.
 
Mreža Dignitas, koju čine Crveni krst Crne Gore, OO CK  Bar, NVO “Povjerenje” i Udruženje penzionera, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, nastoje da riješe probleme starijih sugrađana - istaknuto je danas.