Društvo

Organizacija slijepih sumirala prošlogodišnje rezultate

by Vjera Knežević Vučićević | 30:01:2019 | 15:16:00

Rezultati rada sumirani na sjednici Upravnog odbora, pokazali su da je Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u 2018. ostvarila najbolji učinak u posljednjih nekoliko godina.
 
“Naša organizacija je u periodu od kada apliciramo na razne konkurse, u prošloj godini realizovala najviše - na čak pet projekata smo bili nosioci, dok smo na dva učestvovali kao partneri. Realizovali smo projekat sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, projekat zapošljavanja osoba sa oštećenim vidom u štamparijama za Brajevo pismo i Crni tisak, u toku je realizacija projekta ‘Uključimo se, zaposlimo OSI’ (u ovaj projekat smo uključili šest osoba sa invaliditetom). Završili smo i realizaciju projekta od Igara na sreću za 2017. godinu, kao i projekat personalnih asistenata u okviru Javnih radova, a pod okriljem Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U novembru prošle godine uspješno smo priveli kraju i šestomjesečni projekat ‘Servis podrške slijepim licima’. Riječ je o evropskom projektu finansiranom od strane Karitasa Crne Gore”, navodi predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić, objašnjavajući da su ove aktivnosti značajne ne samo zbog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, već i zbog njihove integracije u društvenu zajednicu.
 
Organizacija slijepih za dvije najjužnije opštine se od 2000. godine finansira od projekata i donacija. Joketić podsjeća da se ova i druge organizacije ne nalaze na budžetima lokalnih samouprava, niti na budžetima državnih organa. A da poteškoće ne mogu osujetiti ambiciozne planove, dovoljno govori što ih čelni čovjek  ove organizacije za opštine Bar i Ulcinj ne doživljava isključivo kao problem, već i svojevrstan izazov i podvlači da “s obzirom da na početku godine ne mogu sa preciznošću znati sa koliko novca će u narednom periodu raspolagati, uvijek se trude da apliciraju na što više projekata koji se podudaraju sa njihovim ciljevima”.
 
“Nastojimo da pronađemo i donatore za aktivnosti koje ne možemo finansirati iz projekata, jer je poznato da se sredstva iz projekata moraju koristiti namjenski. U prethodnom periodu smo taj segment rada uspješno realizovali putem donacija, a dobra vijest je da je za 2019, nakon osmogodišnje pauze, Opština Bar raspisala konkurs za dodjelu sredstava NVO sektoru, gdje Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj ima poseban značaj. Zadovoljni smo što ćemo ove godine određene aktivnosti finansirati od sredstava koje očekujemo u narednim mjesecima”, ističe Joketić.

 
Tokom prethodne godine organizovano je i nekoliko, za ovu populaciju, ali i za partnere, višestruko značajnih okruglih stolova i konferencija.
 
“Okrugli sto ‘Servis podrške slijepim licima’ organizovan je na kraju projekta finansiranog od Caritasa Crne Gore, u sklopu koje smo na period od godinu imali angažovana dva personalna asistenta. Željeli smo da na taj način kako lokalnoj samoupravi, tako i NVO sektoru i drugim insistucijama, skrenemo pažnju da je servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica u našem gradu od izuzetne važnosti. Sa željom da nastavimo sa takvom podrškom uputili smo inicijativu prema opštini Bar da finansira zaradu za barem jednog personalnog asistenta. Kakav će biti ishod- još uvijek ne znamo, jer, nažalost, naša zakonska regulative, kada je u pitanju personalna asistencija nije u zadovoljavajućoj mjeri uređena”, kaže Joketić, ali i podsjeća da su “članovi organizacije prepoznati kao veliki i iskreni borci za svoje ciljeve, pa će se tako i za ovaj boriti sve dok ga ne ostvare”.
 
Drugi Okrugli sto je bio posvećen zapošljavanju osoba sa invaliditetom, jer želimo da poslodavcima skrenemo pažnju da koriste benefite koje donosi najbolji zakon kada je u pitanju profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u zemlji, ali i šire.
 
“Poslodavci se odlučuju da zapošljavaju slijepa i slabovida lica, iako još uvijek ne u mjeri u kojoj bismo mi to željeli. Ali, svaki početak je težak, pa upravo sa ciljem promocije zakona i animiranja poslodavaca i osoba sa oštećenim vidom i organizujemo veliki broj skupova, tribina, konferencija… Naše članove edukujemo i spremamo, kako bi ravnopravno odgovorili potrebama tržištima rada. U prošloj godini smo zaposlili osam članova!”, sa ponosom ističe Joketić. Od prošle godine, kako navodi, uključili su se i privatni poslodavci, pa procjenjuje da za članove Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj “dolaze bolja vremena”.
 
“Mislim da ćemo tokom dvije naredne godine doći u situaciju da nemamo nezaposlenih članova koji mogu odgovoriti potrebama tržišta”, procjenjuje Joketić.
 
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj veliku pažnju posvećuje i kulturi i informisanju. Zahvaljujući automobilu kojeg su prošle godine nabavili od sredstava dobijenih od donatora, u prilici su da članove odvezu na kulturne manifestacije ne samo u Baru, već i u Podgorici i na Cetinju. Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj ima isključivo riječi hvale za organizacioni tim Barskog ljetopisa, jer je kako navodi, tokom protekle dvije godine pozorišni program bio prilagođen osobama koje imaju probleme sa vidom.
 
“U našim prostorijama jednom mjesečno prikazujemo filmove adaptirane za članove. Posjedujemo i audio biblioteku u okviru Narodne biblioteke i čitaonice ‘Ivo Vučković’ gdje svi članovi i građani mogu besplatno pozajmiti audio- knjigu. U informativnoj djelatnosti pažnju posvećujemo informisanju kako naših članova, tako i građanstva. Naš audio- časopis ‘Pravo na riječ’ se od 2001. godine jednom mjesečno snima u Radio Baru. Imamo i svoj sajt i fejsbuk stranicu. Tokom prošle godine naši članovi, iako najmlađa ekipa i po godinama i po periodu od kada treniramo, postigli su i zapažene rezultate u govornom pikadu za slijepe na takmičenjima u zemlji i regionu. Dobri smo i u šahu i atletici…”, kaže Joketić.
 
Stigmatizacija prema hendikepiranim u Crnoj Gori je i dalje na visokom nivou, ali je, kako vrijeme odmiče, sve je manje izražena. Bar ima senzibiliteta prema ovoj populaciji. Ipak, infrastrukturna rješenja u gradu još uvijek nedovoljno podržavaju potrebe lica sa hendikepom, jer su arhitektonske barijere prilično zastupljene.

 
“U Baru još uvijek ne postoje taktilne staze vodilje, iako već dugi niz godina ukazujem nadležnima u lokalnoj samoupravi da su one turističkom gradu i sportskom centru neophodne. Očekujem da ćemo ih već u ovoj godini dobiti. Mislim da će Ulica Jovana Tomaševića i ulica od kružnog toka kod marketa ‘Laković’ ka Željezničkoj stanici biti prve koje će imati takve staze. Zvučna signalizacija na semaforima nije adekvatna, ali smo dobili uvjeravanja da će, kada tokom ove godine bude rekonstruisana svjetlosna signalizacija na tri raskrsnice, te radove pratiti i instalacija svjetlosne signalizacije. Jedan broj javnih ustanova je u posljednje vrijeme informaciju o radnom vremenu učinio dostupnim  osobama sa problemima vida, tako da su Brajevi natpisi prisutni u Domu zdravlja, bolnici, apotekama, privatnim ordinacijama, u zgradi opštine, SD ‘Topolica’… Očekujemo da će to uraditi i druga javna preduzeća, ali i ostali koji su obavezni. Smatram da je bolje da to urade uz minimalna ulaganja, nego da plaćaju visoke kazne”, upozorava Joketić.
 
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je prošlog juna obilježila veliki jubilej - sedam decenija rada. Proslavi su prisustvovali i gosti iz Srbije, Hratske i Slovenije sa kojima njeguju dugogodišnju uspješnu saradnju. Na svečanoj akademiji sumirani su rezultati, dodijeljena zahvalnice i priznanja, a jubilarna godina godina zaokružena je akcijom prikupljanjem sredstava za nabavku automobila. U Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj posebno ističu saradnju sa srodnim organizacijama iz Pule i Kopra, koja već pet godina rezultira razmjenom ideja, iskustava….
 
Jedan od najznačajnijih partnera i prijatelja Organizacije slijepih je, kako stalno potenciraju njeni članovi- Radio Bar. Saradnja traje punih 18 godina, a iz Organizacije slijepih poručuju “kada organizujemo neki događaj, ako nam je došao novinar Radio Bara- došli su nam svi novinari”.