Društvo

VIDEO: Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka u Baru

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Zoran Milošev | 01:02:2019 | 17:16:10

Predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore danas su u Baru, na glavnom gradskom trgu, organizovali promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka. Kapetan Ratko Ćosović iz Direkcije za organizaciju odbrambene pripreme iz Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane, informisao je zainteresovane o uslovima konkursa i benefitima koje pruža dobrovoljno služenje vojnog roka.

 
Javni konkurs Ministarstva odbrane za izbor pedeset lica koja će služiti dobrovoljni vojni rok traje od 21.01. do 5.02. O uslovima koje moraju ispunjavati kandidati, na trgu "Vladimir i Kosara" , zainteresovanim mladim ljudima govorio je kapetan Ratko Ćosović.
 
"Na konkurs se mogu prijaviti crnogorski državljani od 18-25 godina starosti, koji su zdravstveno sposobni za službu, što podrazumijeva fizičku spremnost, kao i psihičku sposobnost. Potrebno je, takođe, da nijesu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora, da se protiv njih ne vodi krivični postupak za djelo za koje se postupa po službenoj dužnosti i da ne postoje bezbjednosne smetnje za služenje Vojsci. Aplikanti koji ispunjavaju ove uslove, proći će zdravstvenu provjeru, a biće obavljen i kratak intervju sa kandidatima", kazao je kapetan Ćosović, koji je istakao da su zadovoljni brojem prijavljenih.

 
Do sada, usmena javna prezentacija konkursa održana je u Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju.
 
Obuka traje tri mjeseca, a biće sprovedena u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.
 
Boris Mirović i Enes Hadžiatlagić, učenici barske Gimnazije, koji su razgovarali sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske danas u Baru, kazali su nam zbog čega su se prijavili na konkurs.
 
“Želim da se priključim Vojsci zato što volim svoju zemlju i zbog fizičke spremnosti", istakao je Mirović. Njegov drug Enes izrazio je nadu da će jednog dana biti stalni članovi Vojske Crne Gore.

 
"Veoma sam zainteresovan da učestvujem u vojnim vježbama i edukacijama, kako bismo naučili sve što znaju i rade profesionalni vojnici. Taj doživljaj je poseban", istakao je Hadžiatlagić.
 
Dio Vojske Crne Gore želi da bude i Velimir Đonović, koji je završio Gimnaziju, a osam godina se bavio rukometom.
 
"Saznao sam od druga za konkurs. Rado sam se odazvao, jer izuzetno volim vojnički poziv", oduševljeno kaže Đonović.
 
Benefiti služenja dobrovoljnog vojnog roka su brojni. Kapetan Ratko Ćosović navodi da će polaznici obuke steći vještine za timski rad, rukovanje pješadijskim naoružanjem, a biće im pružena mogućnost da brže i lakše postanu dio profesionalnog vojnog kadra, ali i potpišu ugovor za rezervni sastav. Smještaj, ishrana, odjeća i obuća su obezbjeđeni, a plata za polaznike obuke je 275 €.

 
“Ne treba zanemariti tradiciju, čast i patriotska osjećanja koja uvijek izaziva vojni poziv", zaključuje kapetan Ratko Ćosović.
 
Kandidati koji prođu obuku u danilovgradskoj kasarni dobiće sertifikat, kao potvrdu sposobnosti za rukovanje pješadijskim naoružanjem.