Društvo

Ugovor o pripravničkom angažmanu za OSI

| 04:02:2019 | 10:58:52

U okviru aktivnosti predviđenih projektom prekogranične saradnje POWER, deset osoba sa invaliditetom iz Crne Gore dobilo je priliku da odradi pripravnički angažman u trajanju od godinu dana. Oni su ugovore o pripravničkom angažmanu potpisali u Beranama 31. decembra poslodavci iz kompanija i organizacija u kojima će OSI obavljati staž, zatim predstavnici projekta POWER i Caritasa Barske nadbiskupije.
 
Priliku da razvijaju svoje profesionalne vještine i steknu radno iskustvo dobile su osobe sa najmanje 50 % invaliditeta, do 35 godina starosti, koje do sada nisu imale priliku da rade, odnosno koje su evidentirane u službama za zapošljavanje kao nezaposlene osobe.
 
Pripravnici će staž, u trajanju jedne godine, obavljati u preduzećima “Lim company”, “Lukas IN”, “MITS”, štampariji “Script” Berane, zatim u hotelu “Berane”, Regionalnom biznis centru “Berane”, Caritasu Crne Gore, Caritasu Barske nadbiskupije, Udruženju paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac i u organizaciji “Nova šansa u Novom” iz Herceg Novog. U okviru istog projekta još jedanaest OSI iz Bosne i Hercegovine dobilo je takođe priliku da obavlja pripravnički staž.
 
“Prilikom potpisavanja ugovora sve prisutne pozdravio je Marko Đelović, koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, koji je naglasio važnost ovog događaja i zajedničkog rada na pružanju konkretne pomoći osobama s invaliditetom. On je ovom prilikom podsjetio sve poslodavce na ozbiljan pristup prilikom mentorstva pripravnika, kazavši kako je uloga mentora da bude poveznica između organizacije, pripravnika i projekta POWER. Predstavnici poslodavaca su izrazili još jednom spremnost za angažovanje osoba s invaliditetom kao pripravnika čime su pokazali svoju društvenu odgovornost. Pripravnici, osobe s invaliditetom, koje će obavljati različite poslove tokom jednogodišnjeg angažmana zahvalili su svojim poslodavcima i predstavnicima projekta POWER na ukazanom povjerenju naglasivši kako će im ovaj angažman pomoći u rješavanju statusa nezaposlenih lica. Pripravnički angažman je jedan od prvih koraka u ispunjavanju prava na rad osobama s invaliditetom”, kazali su iz barskog Caritasa.
 
Projekat P.O.W.E.R. finansira Evropska unija, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 459.776 eura, od čega Evropska unija finansira 390.800 eura. Za projektnu realizaciju su zaduženi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama “Vedri osmijeh”, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekat traje dvije godine i realizuje se na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.