Društvo

Na ljeto ćemo saznati ima li nafte i gasa

by MINA | 04:02:2019 | 13:11:10

Kompanija Shearwater, koja je krajem prošle godine obavila 3D geofizička snimanja u crnogorskom podmorju za potrebe koncesionara Eni i Novatek, trebalo bi da prve obrađene podatke ima tokom trećeg kvartala, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.
 
Iz Uprave su agenciji Mina-business kazali da je kompanija Shearwater od 19. novembra do 18. decembra obavila 3D geofizička snimanja na blokovima pet, šest, devet i deset, ukupne površine 1,23 hiljade kilometara kvadratnih.
 
“U toku je njihova obrada, a prvi obrađeni podaci se očekuju tokom trećeg kvartala“, rekli su predstavnici Uprave.
 
Oni su dodali da se, na osnovu planirane dinamike iz Radnog programa i obrađenih podataka, bušenje prve bušotine može očekivati početkom naredne godine.
 
„Kada je u pitanju istražno bušenje prve istražne bušotine, postupak procjene uticaja na životnu sredinu je već započet i to definisanim obimom i sadržajem elaborata Procjene uticaja na životnu sredinu, dok je izrada Procjene uticaja u toku“, naveli su iz Uprave.
 
Iz Uprave su podsjetili da je ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, koji je potpisan u septembru 2016. godine, definisano da prva faza istraživanja, koja uključuje i bušenje prve istražne bušotine, traje četiri godine.
 
“Koncesionari su kao garanciju za prvu fazu istraživanja položili i garanciju u iznosu od 85 miliona EUR”, precizirali su iz Uprave.
 
Prva faza istraživanja završava se u septembru naredne godine.
 
“U ovom trenutku ne postoje indicije da bi ugovorom zadati rokovi mogli biti probijeni”, zaključili su iz Uprave.
 
Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju kod Ulcinja i Bara.
 
Osim sa koncesionarima Eni i Novatek, ugovor je u martu 2017. godine zaključen i sa kompanijom Energean Montenegro Limited sa Kipra.
 
Državi pripada dvije trećine ukupnih prihoda od moguće eksploatacije nafte i gasa.