Društvo

U Vodovodu održana prezentacija kompanije Pirmayer

| 05:02:2019 | 14:33:07

Danas je prostorijama DOO Vodovod i kanalizacija Bar organizovana prezentacija kompanije “Pirmayer” koja se bavi razvojem najsavremenijih uređaja i sistema za prevenciju gubitaka na mreži vodosnabdijevanja.  
 
Prezentacija je održana na inicijativu izvršnog direktora Zorana Pajovića, a prisustvovali su predstavnici kompanija koje se bave vodosnabdijevanjem iz Kotora, Tivta i Budve. To je bila prilika da razmijene iskustva o važnom pitanju smanjivanja gubitaka na mreži pomoću modernih tehnologija koje su danas dostupne.
 
“Čista pijaća voda je neprocjenjiv resurs, i u skladu sa našom orijentacijom da sistem vodosnabdijevanja bude što efikasniji preduzimaju se konstantne mjere za smanjivanjem gubitaka na mreži. Moramo biti svjesni činjenice da živimo u vremenu gdje je samo 2 % ukupnih vodnih kapaciteta na svijetu pijaća voda, i shodno tome moramo  se odnositi pažljivo prema ovom dragocjenom resursu.  Takođe treba imati u vidu da je trend po tom pitanju takav da se očekuje da se na globalnom nivou zalihe pijaće vode prepolove u narednih 20 godina”, ističe Pajović.
 
Kako su naglasili iz DOO Vodovod i kanalizacija, oni ulažu konstantne napore na planu tehnološkog unaprjeđivanja koje će omogućiti da se suzbiju svi oblici gubitaka na mreži koji nastaju kao posljedica dotrajale mreže i nelegalnog priključivanja na mreži.
 
“Današnji sastanak nam je pokazao pravi put kako saradnja treba da se odvija kroz razmijenu iskustava i znanja kada je riječ o ovom problemu s kojim se suočavaju sva preduzeća iz ove branše”, zaključio je Zoran Pajović.