Društvo

VIDEO: Kurs o organoleptičnom ocjenjivanju maslinovog ulja

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 06:02:2019 | 19:17:44

Međunarodni Savjet za maslinu sa sjedištem u Španiji, čiji je član Crna Gora, i Ministarstvo poljoprivrede organizovali su u Zavodu za suptropske kulture u Baru četvorodnevnu radionicu za četrdesetak proizvođača o kvalitetu maslinovog ulja.
 
Predavač je bio profesor Wenceslao Moreda iz Instituta za istraživanje maslinovog ulja u Sevilji. Najbolje ulje u Crnoj Gori, trenutno, prema stručnoj ocjeni panel tima, proizvodi renomirana kompanija AD “13.jul Plantaže”.

 
Polaznici radionice, koji će dobiti španske sertifikate, formiraće panel tim koji do sada, nije postojao u Crnoj Gori. Tim će biti akreditovan u Ministarstvu poljoprivrede i vršiće organoleptičku ocjenu maslinovog ulja.
 
“Za maslinovo ulje, kao ni za vino, nije dovoljna samo hemijska, već i organoleptička ocjena. Ministarstvo je prošle godine ovlastilo laboratoriju Zavoda za suptropske kulture za stručnu ocjenu po standardima EU. Na taj način znaćemo kvalitet svakog ulja koje se pojavi na našem tržištu", kazala je mr Dubravka Radulović, samostalna savjetnica za maslinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede.

 
Mr Stoja Ljutica, šefica Laboratorije u Zavodu za suprtopske kulture ističe da je crnogorski standard usaglašen i prilagođen kriterijumima EU, kada je u pitanju organoleptička analiza maslinovog ulja.
 
“Tim dobro obučenih ljudi ocjenjuje pozitivne i negativne atribute maslinovog ulja. Ukoliko se na panelu pokaže da ulje ima neki defekt, povlači se sa tržišta. Najmanje osmoro ljudi čini panel, kako bi ocjena bila objektivna i stručna", kazala je mr Stoja Ljutica, koja je naglasila da je ulje kompanije "13.jul Plantaže" trenutno, najkvalitetnije u Crnoj Gori.
 
“Do sada su korištene čaše za degustaciju od tamnog stakla plave boje. Ekspert iz Španije je sugerisao da čaše budu crvene boje, jer se u plavoj boja ulja nazire. Proizvođači su dužni da donesu četiri flaše po 250 ml. Kada naša laboratorija završi analizu, rezultat dostavljamo Ministarstvu poljoprivrede, koji na osnovu njega donosi odluku da li je ulje za tržište. Ljudi nijesu edukovani u smislu kategorizacije ulja. Djevičanska ulja su ona kod kojih nije primjenjivana termička obrada, već je ulje dobijeno hladnim cijeđenjem. Ekstra djevičansko ulje ima 0,8%, a djevičansko 2 % slobodnih masnih kiselina. Na ovom prostoru najviše imamo ‘lampante’ ulje, dok se kvalitetno proizvodi u veoma malim količinama. Tzv. ‘lampante’ ulje bi se moralo doraditi, ali mi nemamo rafineriju i to predstavlja problem” , istakla je mr Stoja Ljutica, koja navodi da se ipak, kod nas poslednjih godina napredovalo u proizvodnji kvalitetnog maslinovog ulja, o čemu svjedoči podatak da je na prvoj “Maslinijadi” ulje imalo 16% masnih kiselina, a najmanje 6%. Ulje “Plantaža” sada ima svega 0,3% masnih kiselina.

 
Pavle Radulović, zaposlen u sektoru za proizvodnju maslinovog ulja u AD "Plantaže 13.jul" , istakao je da su veoma zadovoljni i ponosni na svoje ekstra djevičansko ulje.
 
“Dobili smo ocjenu od tima panelista i mr Stoje Ljutica, istu kakvu je dao i renomirani profesor iz Španije, zemlje koja proizvodi najviše ulja na svijetu. Do ulja vrhunskog kvaliteta došli smo tako što smo odustali od tradicionalne proizvodnje, rukovodeći se strukom i primjenom svih potrebnih agrotehničkih mjera. Veliku pažnju posvećujemo optimalnom vremenu od ručne berbe do prerade, koje nije bilo duže od deset, odnosno najviše dvadeset sati. Na taj način dobili smo ulje koje zadovoljava standard kvaliteta evropskih zemalja”, kazao je Radulović, koji je naveo primjer Hrvatske, gdje su ocjenjivači došli do toga da od ukupno dvanaest uzorkovanih ulja, svega tri zadovoljava standard i ono što piše na deklaraciji. Zato bi, upozorava on, institucije koje se bave zaštitom potrošača, morale o tome da vode više računa.


"Savjet želi da poruči proizvođačima da su uzgoj masline i proizvodnja ulja veoma važni, ali isto tako i edukovati građane da što više u svakodnevnoj ishrani koriste maslinovo ulje. Ovakvi kursevi namijenjeni su i edukaciji proizvođača kako bi proizvodili što kvalitetnije ulje, sa organoleptičkim svojstvima koja ne možemo pronaći ni u jednoj drugoj namirnici. Zato sam veoma srećan što sam u prilici da pomognem poljoprivrednicima u Crnoj Gori da proizvedu što kvalitetnije maslinovo ulje", istakao je profesor Wenceslao Moreda, iz instituta za istraživanje maslinovog ulja u Sevilji.
 
On je obećao da crnogorski proizvođači uvijek mogu računati na podršku Međunarodnog Savjeta za maslinu iz Španije.