Društvo

Obilježen Dan broja za pozive u hitnim slučajevima

by Teodora Čović | 12:02:2019 | 14:52:35

Dan jedinstvenog evropskog broja za pozive u hitnim slučajevima – 112, svake godine obilježava i Direktorat za vanredne situacije MUP-a, Područna jedinica Bar. Ovaj dan se obilježava u cilju skretanja pažnje javnosti na sigurnost i bezbjednost u Evropi.

Učenici osmog razreda OŠ “Jugoslavija“ posjetili su Operativno-komunikacioni centar OKC 112. Načelnica PJ Bar za vanredne situacije, mr Pera Pavlica-Dragišić, upoznala ih je sa glavnim zadacima Direktorata i dominantnim rizicima koji mogu zadesiti opštinu Bar. Podsjetila je na osnovne postupke u slučaju zemljotresa, budući da OŠ “Jugoslavija” redovno jednom godišnje sprovodi vježbu evakuacije.

Vođa smjene u OKC 112 u Baru Srđan Vujović objasnio je učenicima namjenu broja 112 - kada se poziva, zašto se poziva i koje su to situacije u kojima se taj broj može pozvati. Posebno je ukazao na informacije koje operater u OKC 112 treba da dobije prilikom poziva - prijave određenog događaja ili nesreće. Nakon predavanja, Vujović je demonstrirao učenicima način rada i postupak kada se primi poziv.


Koordinatorka iz OŠ “Jugoslavija“ Olivera Novaković istakla je da njihova škola već nekoliko godina usko sarađuje sa Direktoratom za vanredne situacije, da ima Plan zaštite i spasavanja od zemljotresa, te da je kompletno nastavno i vannastavno osoblje prošlo obuku za postupanje u vanrednim situacijama. Obilježavanju broja 112 prisustvovala je i službenica PJ Bar Đina Babić.

Pozivanje broja 112 je besplatno sa svih mreža mobilne i fiksne telefonije i moguće ga je pozvati bez obzira na to gdje se osoba koja upućuje poziv nalazi, a služba 112 funkcioniše 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji.

Trenutno u Crnoj Gori postoje tri Operativno-komunikaciona centra: u Baru, Podgorici i Bijelom Polju. Broj 112 u Crnoj Gori je u funkciji od 2008. godine, kada je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Direktoratu za vanredne situacije MUP-a dodijelila broj 112, koji od tada funkcioniše uporedo sa ostalim brojevima hitnih službi koji su trenutno u upotrebi – 122, 123 , 124 i 129. Direktorat za vanredne situacije MUP-a preko Operativno-komunikacionog centra 112, kao posebne organizacione jedinice, o hitnim slučajevima obavještava nadležne organe i druge nadležne učesnike zaštite i spasavanja.