Društvo

Mijović: Ovo je vrtić za svu našu djecu

by DNEVNE NOVINE | 13:02:2019 | 10:40:38

Direktorica JPU "Vukasava Ivanović Mašanović” Gordana Mijović, u intervjuu za Dnevne novine daje podatke o značajnom porastu broja djece u vrtićima na teritoriji barske opštine i kaže da, sve i da broj djece u vrtićima ostane na ovom nivou, ta ustanova opet ima problem sa prebukiranošću. Kada se, dodatno, uzmu u obzir projekcije porasta broja djece od oko 30 odsto svakih par godina, Mijović kaže da je evidentno ustanova na čijem je čelu, ali i čitava opština, u "crvenoj zoni" i da nema više prostora za pregovore i nova višegodišnja odlaganja. Dodaje da se: "izgradnja vrtića pokušava ugurati u šablon borbe dobra protiv nekih ‘skrivenih, mračnih interesa’” i poručuje: „Ovo je vrtić za svu našu djecu. Ništa više, ni manje od toga".
 
DN: Izgradnja dječjeg vrtića u Baru već duže vrijeme izaziva negodovanje dijela građana zbog sječe čempresa. Gotovo da niko više i ne pominje potrebe grada, roditelja, djece, za još jednim vrtićem. S obzirom na to da su Vama problemi u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja dobro poznati, koliko je novi vrtić zaista neophodan Baru?
 
MIJOVIĆ: Ja sam nekoliko puta davala saopštenje upravo na ovu temu i svojim imenom i prezimenom stajala iza njega čak i u situaciji kad se očigledno stvorila ekstremno negativna atmosfera oko izradnje vrtića. To sam učinila zato što znam situaciju sa prebukiranošću vrtića, ali moje intimno uvjerenje je da niko ne treba da postavlja dilemu: "ili vrtić ili zelenilo".
 
DN:Zašto?
 
MIJOVIĆ: Prvo, zbog same činjenice da se ovdje ne radi bilo kakav projekat koji je u interesu nekog privatnog investitora, već se radi u interesu sve naše djece. I drugo, ovo je potpuno bezrazložno u javosti postavljeno kao "ili-ili" projekat. Ili će se izgraditi vrtić, ili će svo zelenilo da bude uništeno. Ili će se dozvoliti izgradnja ili će se pokazati snaga građanstva. A ovo je sve  osim takav projekat.
 
Tačno je da svaki projekat, pa i ovaj, mora imati određeni uticaj na okolinu, ali smo više puta naglasili da projekat izgradnje predviđa ozbiljno ozelenjavanje dvorišta vrtića, kao i da je projekat planiran godinama.
 
No, iskreno se bojim da se on polako u javnosti pretvara u prepojednostavljenu, da ne kažem banalizovanu verziju sebe, samo kako bi se uklopio u sliku da je invazivan, nekvalitetan ili nepotreban. A on je potpuno suprotan od toga.

 

DN: Sa kojim se problemima Vi, kao direktorica JPU "Vukosava Ivanović Mašanović" srijećete?
 
MIJOVIĆ: Mi smo dugo imali liste čekanja koje smo, trudom i radom uz pomoć Ministarstva prosvjete i drugih subjekata rješavali, te sada, nakon nalaženja altemativnih prostora i slijedeći politiku Ministarstva da sva djeca koja to žele treba da budu upisana, više nemamo liste čekanja. No, zato su nam grupe, kako sam rekla, prekobrojne.
 
Ja sam više puta isticala da broj djece u našim grupama ide i do 50. To je u samom vrhu kada se uporedimo sa svim drugim gradovima u Cmoj Gori.
 
I, ono što mi se čini da javnosti mora biti jasno predočeno: mi nemamo vremena za čekanje, odlaganje i novi kmg pregovaranja punih deset godina nakon početka priče o ovom vrtiću. Čekanje na promjenu lokacije, čekanje na usvajanje novog plana, čekanje na izradu novog projekta, čekanje na raspisivanje novog tendera za izgradnju, čekanje da se završe svi eventualni žalbeni postupci. Jednostavno, nama je vrijeme za čekanje isteklo, i to davno, ako mislimo da izlazimo iz problema prekobrojnosti.
 
Na kraju, vjerujte, ne mogu da razumijem da smo godinama pod tolikim, potpuno opravdanim pritiskom u vezi sa izgradnjom novih vrtića, da bismo sada, deceniju kasnije, bili pod istim tolikim pritiskom da se vrtić ne gradi.
 
DN: Kakve su projekcije što se tiče zahtjeva za obuhvat djece predškolskim obrazovanjem, odnosno koliki će pritisak biti na Vašu ustanovu u narednom periodu?
 
MIJOVIĆ: S obzirom na podatke koje sam gore navela, jasno je da smo mi "u crvenoj zoni" po pitanju obaveze da učinimo nešto u vezi sa rasterećenjem kapaciteta.
 
Dovoljno je pomenuti podatak da smo 2016. godine obuhvatili 940 djece, dok je školske 2018/19 obuhvaćeno skoro 1400 djece, što procentualno iznosi oko 30% više djece. Evidentno je, dakle, kako rapidno raste broj upisane djece. Broj zaposlenih u našoj ustanovi je u istom periodu porastao sa 95 na 145.
 
To zapravo znači da smo mi već sada u problemu, sve i da se niti jedno dijete više ne upiše. Ako tome pridodamo realne projekcije oko rasta broja djece, sve je jasno.

 
DN: Kako komentarišete ргоteste Barana? Da li je u osnovi ovih protesta nerazumijevanje problema, zloupotreba građanskog aktivizma... Šta bi im Vi poručili?
 
MIJOVIĆ: Ne želim da vjerujem da bilo ko ima namjeru da ztoupotrijebi građanski aktivizam i to na projektu izgradnje vrtića za djecu Вага. Barani koji protestuju su moji sugrađani, mnogi od njih i moji poznanici i građanski aktivizam je legitimno pravo, na kraju i obaveza svih.
 
Sa druge strane, cijenim da onaj ko pretenduje da bude aktivan član društva, mora da zna da svoja prava koristi kroz sve dostupne mehanizme prije nego li posegne za krajnjim mjerama. U ovom stučaju, razumjela sam da prostorni plan koji je odredio ovu tokaciju nije imao niti jednu primjedbu tokom javne rasprave u ovom, sada spornom segmentu. Što znači da je činjenično stanje da nije iskorišten blagovremeni mehanizam učešća građana, te protestima svjedočimo sada, 10 godina poslije.
 
Na kraju, protesti su i kao takvi legitimni, baš kao što je legitimno i moje insistiranje i insistiranje institucija na dosljednoj primjeni čitavog niza odluka koje su donošene godinama гаnije, a sve u cilju zaštite interesa najmlađih.
 
Ali, ono što cijenim da nije legitimno, jeste to da se izgradnja vrtića pokušava staviti u šablon borbe dobra sa nekakvim “skrivenim, mračnim interesima”. Ovo je vrtić za svu našu djecu. Ništa više, ni manje od toga.