Društvo

Kursevi Caritasa BN u saradnji sa ZZZCG

| 15:02:2019 | 10:33:51

U svom centru na Biskupadi, Caritas Barske nadbiskupije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore realizuje programe obrazovanja nezaposlenih lica za sticanje ključnih vještina za rad na računaru i osnovnih znanja iz engleskog jezika. 
 
“Obuku za rad na računarima pohađa 14 nezaposlenih osoba, koje će tokom predviđenih 15  časova steći praktična znanja i ključne vještine za korišćenje kompjutera, odnosno biće pripremljeni za samostalnu upotrebu računara za rad u kancelariji. Polaznici koji idu na kurs engleskog jezika, njih 10,  imaju priliku da steknu osnovna znanja o ovom jeziku kroz 30 predviđenih časova, od kojih svaki traje po dva sata”, ističu u Caritasu Barske nadbiskupije.
 

Programi za kurs računara i engleskog jezika pisani su prema standardu ECDL (European Computer Driving Licence) i licencirani su od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore.  Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – Biroa rada Bar, njih 24-oro, tako će dobiti priznate, verifikovane diplome.
 
Cilj ovog projekta je da omogući nezaposlenima dokvalifikaciju kroz sticanje dodatnih znanja koja će ih osposobiti za posao u savremenom okruženju i omogućiti im bolje pozicioniranje na tržištu rada. Caritas Barske nadbiskupije kurseve stranih jezika, kao i kurseve računara, organizuje u saradnji sa Centrom za obrazovanje i odgoj “Don Bosko” iz Podgorice.