Društvo

Okrugli sto o sajber nasilju

by Ivanka Leković | 27:02:2019 | 14:01:38

U OŠ “Jugoslavija“ juče je održan okrugli sto o na temu “Sajber nasilje u osnovnoškolskom uzrastu: prevencija, podizanje svijesti i otklanjanje posljedica“.
 
Učestvovali su predstavnici CB Bar, Sekretarijata za društvene djelatnosti, roditelja, članova Tima za bezbijednost i zaštitu učenika od nasilja, kao i uprave ove obrazovne ustanove. Sastanku su prisustvovali i školski psiholog i pedagog, nastavnik informatike, kao i predstavnici roditelja i zaposlenih iz barskih osnovnih škola “Anto Đedović”, “Blažo Jokov Orlandić”, “Srbija”, “Mrkojevići” i “Jovan Tomašević” sa Virpazara.
 
Tim za bezbijednost učenika je i u novembru organizovao okrugli sto na ovu temu, a jučerašnje okupljanje imao je za cilj da ukaže na probleme i načine njihovog rješavanja, u saradnji sa drugim školama i nadležnim institucijama.
 
Direktorica škole “Jugoslavija”, Biljana Vukmanović, zahvalila se na odzivu i razumijevanju potrebe za zajedničkim djelovanjem.

 

Profesorica informatike Nataša Medojević ukazala je na potencijalne opasnosti na društvenim mrežama i načine na koji roditelji mogu da zaštite djecu, dok je školski psiholog Milanka Radović govorila o psihološkom aspektu uticaja društvenih mreža.
 
Predstavnica CB Bar, Alma Hot, izložila je primjere situacija u kojima se sreće u praksi i u koje mogu da dođu svako dijete i roditelj, ali i potencirala da je donja granica otvaranja profila na društvenim mrežama 16 godina. Ona je kazala da je alarmantno da djeca od 12 i 13 godina imaju profile na društvenim mrežama.
 
Savjetnica za mlade Opštine Bar Jadranka Perutović kazala je da je u izradi Opštinska strategija za mlade za period 2019-2022, koju je ukratko predstavila.
 
Učesnici ovog okruglog stola jednoglasni su u mišljenju da se Ministarstvu prosvjete uputi inicijativa o regulisanju zakonskih i podzakonskih akata na nivou države, na osnovu kojih bi škole donijele sopstvene pravilnike koji bi regulisali upotrebu telefona u školama i zabranu zloupotrebe društvenih mreža.
 
Vukmanović je istakla da se škole gotovo svakodnevno suočavaju sa problemom maloljetničkog sajber nasilja, te da se roditelji prvo obraćaju njima, iako ovo nije ni nadležnost ni obaveza škola.

 
“Kako se nesuglasice među maloljetnicima zbog aktivnosti na društvenim mrežama dešavaju upravo u školama, nameće se moralna obaveza da djelujemo-od nastavnika i odjeljenjskog starješine, do Uprave škole”, istakla je ona, dodavši da je presudna pomoć i razumijevanje roditelja.
 
“Inicijativa sa Okruglog stola ka Ministarstvu prosvjete biće jedan doprinos našeg konkretnog uključivanja u vidu prijedloga. Sigurna sam da zajedno, sinhronizovano možemo učiniti puno toga da zaštitimo našu djecu”, istakla je ona.
 
Do kraja ove godine, u OŠ “Jugoslavija” biće organizovan i treći okrugli sto, a u međuvremenu će se organizovati i radionice za učenike.