Društvo

Drug nije meta

by Milan Vujović | 28:02:2019 | 10:18:23

U Osnovnoj školi “Blažo Jokov Orlandić” juče je Učenički parlament održao drugu od planirane četiri tribine pod nazivom “Drug nije meta”. Time je nastavljena priča o vršnjačkom nasilju u školi, koje ni u kom slučaju ne treba zanemarivati, niti pred njim treba zatvarati oči. A da vršnjačkog nasilja ima i da ga je, u stvari, sve više, potvrdilo se i na današnjoj tribini.               
                               
Članovi Učeničkog parlamenta Ines Muslić, Aleksa Knežević, Anida Bosović i Dimitrije Pavlović, svojim vršnjacima su skrenuli pažnju da nasilje ima više formi, da nije samo fizičko, koje je najlakše uočiti i prepoznati, već je jednako opasno i verbalno nasilje koje je sve prisutnije, a svojevrstan vid nasilja jeste i izopštavanje iz društva. To je ono kad niko neće da se, iz nekog razloga, druži sa svojim drugom ili drugaricom.

 
Istakli su, takođe, da u vršnjačkom nasilju nije ugožen samo onaj koji trpi nasilje već i oni koji ga posmatraju, ali i oni koji čine to nasilje. Zato je nasilje uvijek loše, pošto oni koji posmatraju sa strane mogu da se osjećaju krivim jer nisu ništa preduzeli. A često se plaše da će i sami postati žrtve. Među njima, nerijetko, ima i onih koji nasilje podstiču, navijanjem, snimanjem mobilnim telefonima, dijeljenjem “inkriminisanog” sadržaja putem društvenih mreža i slično. A nije nikako dobro ni za one koji čine nasilje. Takva, nasilna djeca, često imaju probleme koje svojim agresivnim ponašanjem na pogrešan način žele da umanje ili odagnaju. Osim toga, prijeti im kazna zbog lošeg vladanja, a nisu ni omiljena u društvo jer kako su to formulisali članovi Učeničkog parlamenta “mnogi ih se boje, a rijetki ih vole”, Njima su njihovi drugari  poručili da pokušaju da poprave štetu koju su nanijeli svom drugu ili drugarici i da se ne libe da potraže pomoć.
 
Naravno, u svemu ovome, najviše pate oni koji su žrtve nasilja, jer su uplašeni, nesrećni, usamljeni i čini im se, ponekad, da nema izlaza iz te situacije. I zato je najpotrebnije da se njima pomogne.
 
Pedagogica škole Tanja Vujović, koordinatorka Učeničkog parlamenta, istakla je da koliko god da se škola kao institucija trudi da se smanji učestalost vršnjačkog nasilja taj zadatak se ne može ostvariti bez pomoći roditelja i uključivanja svih učenika.

 
“Ove tribine su samo jedan od načina da se svi zajedno pokrenemo kako bismo učenike naučili da prepoznaju nasilje, jer često mnoge vidove nasilja njihovi akteri pravdaju šalom, kao ‘mi smo se samo šalili’ i da se suprotstave nasilju, da ne okreću glavu pred nasiljem u bilo kom vidu”, kazala je Vujovićeva.
 
Učenici su imali mnogo pitanja i želju da podijele svoje iskustvo sa svima tako da se pokazalo da jedan školski čas, koliko je trajala tribina, nije bio dovoljan da svi iznesu svoje mišljenje.
 
Pored djece i pedagogice škole na tribini je govorila  i psihologice škole Radice Bajković, kao i psihologica iz Centra za socijalni rad Andrijana Raković.