Društvo

Preko Crvenog krsta stigla humanitarnu pomoć iz Danske

| 28:02:2019 | 11:39:54

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar, u saradnji sa Opštinom Bar, obezbijedila je donaciju u robi od strane humanitarne organizacije “Brædstrup Humanitær Forening” iz Danske.
 
Donacija su sredstva namijenjena vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u vrijednosti od oko 20.000 € , tako da su od juče nekoliko barskih osnovnih i srednjih škola i Opšta bolnica u Starom Baru dobile na poklon stvari koje će olakšati njihov rad i biti od koristi ovim institucijama.

 
“Ovim putem želimo najsrdačnije da se zahvalimo organizaciji ‘Brædstrup Humanitær Forening’ na iskazanoj spremnosti da Opštini Bar, odnosno obrazovno-vaspitnim i zdravstvenim ustanovama u Baru, donira potreban inventar i sredstva za rad. Nadir Bajramović, predstavnik te organizacije, je prilikom svoje posjete Baru pokrenuo inicijativu za ovakav poduhvat. On je bio u prilici da se upozna sa uslovima u kojima se školuju i borave učenici u osnovnim i srednjim školama u Baru, a naročito u Domu učenika ‘Dušan Marović’. Uviđajući potrebu unaprjeđenja kvaliteta uslova u kojima se školuju i borave učenici, kao i određene potrebe u Opštoj bolnici, odmah je iskazao spremnost i poseban senzibilitet da pomogne, na čemu smo mu veoma zahvalni. Nakon dobijanja saglasnosti Upravnog odbora ove Organizacije da se humanitarna pošiljka usmjeri u Crnu Goru, što je inače izuzetak jer je njihovo djelovanje ograničeno samo na zemlje članice Evropske unije, dobili smo konačnu potvrdu da je donacija odobrena i krenuli u njenu realizaciju” kazali su iz barskog Crvenog krsta.
 
Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar je potpisala Protokola o donaciji, kojim se Crveni krst obavezao da primljenu robu rasporedi do krajnjih korisnika,odnosno uputi je vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Bar.

 
Iz Crvenog krsta su posebno zahvalni preduzeću “LOGICAR doo” iz Bara i Neli Vitić koja je pružila besplatne špediterske usluge.
 
“Takođe se zahvaljujemo radnicima iz Komunalnog preduzeća Bar, vatrogascima iz Službe zaštite Bar, koji su pomogli u istovaru i distribuciji ove pošiljke do krajnjih korisnika”, zaključuje se u saopštenju Crvenog krsta Bar.