Društvo

Saopštenje Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije

| 28:02:2019 | 14:15:37

Saopštenjem za javnost obratili su se iz Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije. Njihovo obraćanje prenosimo u cjelosti.
 
„Opština Bar, preko Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, pristupila je uređenju – adaptaciji glavne gradske raskrsnice: Bulevar Dinastije Petrovića, ul. Vladimira Rolovića i Makedonske.
 
Uređenje obuhvata: struganje i čišćenje oštećenog asfalta i neravnina na asfaltnoj podlozi, izdizanje i nivelisanje šahti komunalnih instalacija vodovodne, elektro i TK, postavljanje nedostajućih ivičnjaka, izrada novog sloja asfalta i obilježavanje horizontalne signalizacije na raskrsnici.
 
Radove izvodi preduzeće „Putevi Bar“ DOO Bar, a u skladu sa Projektnim rješenjem ovlašćene projektantske kuće Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica, a radovi se izvode pod nadzorom licenciranog nadzora „AM Studio Inženjering“ DOO Bar.
 
Mole se učesnici u saobraćaju na potrebu poštovanja režima saobraćaja do okončanja planiranih radova uključujući i signalizaciju.
 
Stručne službe Sekretarijata ukazuju na dosadašnja iskustva oštećenja asfaltne podloge uzdignuća asfaltne mase na traci Bulevara od Lakovića ispred semafora koja nastaju usled osovinskog preopterećenja i takvog dejstva na asfaltnu podlogu. Stoga je potrebno poštovanje propisa o dozvoljenom osovinskom opterećenju teretnih vozila, kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na magistralnim i lokalnim putevima, a sve u cilju održavanja saobraćajne infrastrukture i bezbjednog odvijanja saobraćaja, zašto se ulažu značajna sredstva.
 
Ove sedmice će otpočeti radovi na regulaciji otvorenog kanala atmosferskih voda od Doma zdravlja prema moru, u skladu sa projektnim rješenjem projektantske kuće „Europrojekt“, a radove će izvoditi preduzeće „Temko“ DOO iz Nikšića. Ugovorena vrijednost radova je 67.336 €, a rok izvođenja planiran je na mjesec dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole”, kaže se u saopštenju koje potpisuje Vido Dabanović, sekretar u Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije.