Društvo

GI: U najkraćem roku naći novu lokaciju za izgradnju vrtića

| 28:02:2019 | 22:15:13

Predstavnici Građanske inicijative (GI) zatražili su danas zvanično od gradskih vlasti da u najkraćem mogućem roku pokrenu proceduru odabira nove lokacije za izgradnju vrtića.
 
U dopisu upućenom predsjednicima Opštine i SO Dušanu Raičeviću i Miću Orlandiću, te odborničkim klubovima u SO Bar,  oni podsjećaju da je pronalaženje druge lokacije bio glavni zahtjev GI od početka građanskih protesta u Baru, i iskažuju “spremnost i volju” da aktivno učestvuju u rješavanju ovog problema.
 
"Podršku GI pružio je veliki broj stručnjaka iz oblasti arhitekture, urbanizma, prava, biologije, sociologije, i drugih oblasti značajnih za pronalaženje rješenja koje će na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe budućih korisnika vrtića. Očekujemo da nas u najkraćem mogućem roku obavijestite koje konkretne korake ste preduzeli, kao i da će procedura određivanja nove lokacije biti transparentna, svrsishodna i efikasna", piše u dopisu koji su potpisali predstavnici GI Tamara Čurović, Aleksandra Leković i Vladimir Marvučić.
 
Iz GI su takođe predložili i da se u Baru napravi registar zelenog fonda na teritoriji cijele opštine, “ sa posebnim naglaskom na centar grada”.
 
"Time želimo bili sigurni da će u budućem urbanističkom planiranju grada biti adekvatno zaštićene zelene površine od naročitog značaja za grad. Nadamo se i vjerujemo da ćete svojim zalaganjem i radom omogućiti da naš grad u što skorijem roku dobije vrtić i park na koje ćemo svi biti ponosni", zaključuje se u dopisu GI barskim vlastima.