Društvo

Novi projekat Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj

by Teodora Čović | 01:03:2019 | 13:01:35

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj realizuje projekat “Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom”.
 
Projekat je odobren od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2018. godinu u oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom.
 
“Vrijednost ovog projekta je 27.448 eura i trajaće do kraja 2019. godine. U okviru njega realizujemo nekoliko aktivnosti. Među njima je izdavanje audio časopisa ‘Pravo na riječ’, koji izlazi jednom mjesečno. Sproveli smo obuku za rad na računaru uz pomoć govornog softvera, takođe sprovodimo obuku opismenjavanja na Brajevom pismu, kao i obuku za rad na Brajevom štampaču. Osmog marta u hotelu ‘Sidro’ organizovaćemo jednodnevni seminar za žene i izvršićemo dodjelu difotehničkih pomagala za naše članove. Projektom su predviđene i druge aktivnosti, od kojih je važno pomenuti edukativni kamp za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa i sedmodnevnu edukaciju na razne teme za naše članove”, rekao je Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj.
 
Projekat traje 12 mjeseci, a sa realizacijom je otpočeo 21. decembra 2018. godine. Organizacija realizuje i redovne aktivnosti koje su od značaja za slijepa i slabovida lica.