Društvo

Prezentacija izviđača u OŠ Meksiko

by Željko Milović | 02:03:2019 | 18:29:32

Juče su članovii Izviđačkog odreda “24.novembar “ u OŠ “Meksiko” održali prezentaciju izviđačkih aktivnosti, s ciljem pristupanja novih članova.
 

Učenike ove škole su upoznali kroz video prezentaciju i praktičnu radionicu sa najvažnijim izviđačkim aktivnostima.
 
Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta “Izviđaštvo za sve” podržanog od FOSE (Prijatelji Skauta Evrope). Cilj je jačanje ljudskih resursa izviđačke organizacije.  
 

Poseban značaj ova prezentacija ima jer su sve aktivnosti izveli samostalno mladi vodnici IO “24. novembar”: Irma Mustafić, Olivera Đurašić, Ana Vojvodić, Šejla Alković, Jakša Fatić, Matija Fatić i Ivan Martinović.