Društvo

Besplatni seminar za prodavače proizvoda pod svojom etiketom

by Željko Milović | 04:03:2019 | 15:50:26

Jedan od osnovnih problema svih koji počinju sa izradom suvenira ili kakvih drugih proizvoda namijenjenih prodaji (ili se već bave time) jeste izrada žigova, oznaka, naljepnica i svega sličnog što nosi pečat proizvođača, ali i bolji plasman. Zbog toga je “Biznis start up centar Bar” (BSC Bar), u saradnji sa NVO Edukativni centar Bar, odlučio da 11. i 12. marta 2019. godine, u terminu od 10-13 časova, organizuje besplatni seminar “Osnaživanje kapaciteta proizvođača suvenira i gastrosuvenira” u konferencijskoj sali BSC Bar (Poslovni centar Kula A, V sprat). 
 
Seminar je dio projekta “Unaprijeđenje crnogorske kulture kroz stimulisanje internacionalnog dijaloga i razvoja partnerstva iz oblasti primijenjene umjetnosti i starih zanata”, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.
 
Cilj seminara je, kažu u BSC Bar, osnažiti kapacitete lokalnih proizvođača suvenira i gastrosuvenira u smislu podizanja nivoa konkurentnosti u poslovanju, zaštite intelektualne svojine, kao i u smislu unaprijeđenja promocije i prodaje njihovih proizvoda putem društvenih mreža.
 
Na seminaru će 11. marta govoriti predstavnice Ministarstva ekonomije Lidija Martić - načelnica Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla i Andrijana Milošević - samostalna savjetnica za žig i oznake geografskog porijekla. Drugi dan seminara rezervisan je za obuku koju će voditi Igor Perčobić, sertfikovani ECDL predavač, a koja se tiče korištenja socijalnih mreža u svrhu promocije i prodaje proizvoda.
 
Zainteresovani proizvođači suvenira, ali i maslinari, vinari, pčelari i svi koji žele da pod etiketom prodaju sopstvene proizvosde, kao i ostali građani koje ova tema zanima, mogu se prijaviti na seminar do četvrtka 7. marta na mejl v.antunicevic@bscbar.org ili na broj telefona 069379258.