Društvo

Udruženje paraplegičara još uvijek bez prostorija

by Teodora Čović | 05:03:2019 | 15:16:22

Najveći problem NVO “Udruženja paraplegičara” Bar je što nemaju prostorije potrebne za rad, ali se nadaju da će biti riješen kada se izgradi stambena zgrada namijenjena penzionerima, kazao je predsjednik ove organizacije Slavko Vučićević.
 
“U narednom periodu ćemo se obratiti Opštini Bar sa zahtjevom da se razmotri mogućnost pronalaženja poslovne prostorije pogodne za rad i funkcionisanje naše organizacije. Mogućnost da se udovolji našem zahtjevu postoji od strane lokalne samouprave, jer je u planu izgradnja poslovno – stambene zgrade namijenjene penzionerima koja će biti izgrađena u Popovićima. U prethodnom periodu smo isticali naš problem, ali prostori koji su nam bili u ponudi nisu odgovarali. Bili su na spratu bez liftova i prilaznih rampi i nije bilo moguće da se okupljaju osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć štaka ili u invalidskim kolicima”, kazao je Vučićević.
 
“Udruženje paraplegičara”, kao NVO sa posebnim statusom, konkurisalo je svojim programom na opštinsku dodjelu sredstava.
 
“U 2019. godini smo aplicirali programom i diferencijskim planom kod Opštine Bar. Sekretarijat za lokalnu samoupravu je objavio javni konkurs za raspodjelu sredstava na osnovu projekata i programa nevladinim organizacijama koje su registrovane i funkcionišu na teritoriji Opštine Bar. Očekujemo da će naš program proći, jer udruženje uživa poseban status - ne apliciramo sa projektima već Opštini podnosimo naše programe i finansijske planove za 2019. godinu”,  ističe Vučićević.
 
Udruženje paraplegičara Bara je nevladina, neprofitabilna humanitarna organizacija koja se bavi isključivo invalidnošću. Registrovana je 2004. godine i od tada funkcioniše na teritoriji Opštine Bar. Udruženje okuplja članove sa medicinskom dijagnozom paraplegija, parapareza, kvadriplegija, tetraplegija, amputirani ekstremiteti, multiplekskleroza i dječija paraliza, a formirano je kako bi u zajednici u kojoj žive predstavili svoja prava i interese.