Društvo

Ne postoje sistemi zaštite za odrasle sa smetnjama u razvoju

by Teodora Čović | 06:03:2019 | 15:04:08

Još uvijek nema adekvatne politike, odnosno adekvatnih sistema zaštite za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju, kazala je za Bar Info Marta Andjelić, predsjednica NVO Adria.
 
“Prihvatili smo inkluzivno obrazovanje u vrtiću u osnovnim i srednjim školama, ali za one osobe koje ne mogu da pohađaju školu ne postoje nikakvi sistemi podrške. Zato se trudimo da formiramo institucionalne sisteme podrške u partnerstvu sa Opštinom, centrom za Socijalni rad i drugim institucijama koje su nadležne za taj resor. Došlo je do deinstitucionalizacije, ukidaju se domovi, tako da se zaista brinemo šta će djeca poslije nas, jer ne mogu da budu na teret svoje rodbine ili uže porodice”, ističe Marta Anđelić.
 
Jedino mjesto za okupljanje za osobe sa smetnjama u razvoju su prostorije NVO Adria.
 
“Od 2004 godine imamo polu-dnevni boravak, međutim za puno radno vrijeme nemamo finansijska sredstva. Imamo jednu grupu odraslih lica, preko 25 godina, koji svakodnevno dolaze u naše udruženje. Veliki problem je finansiranje ljudi koji rade sa njima. U planu nam je formiranje nove službe podrške koja bi bila multifunkcionalna. Osobe sa drugim vrstama invaliditeta mogu same da odlučuju o sebi, jer su intelektualno očuvana, ali ova lica ne mogu. Zavise od izbora roditelja, bliske rodnine ili zajednice. Na taj način bi riješili veliki problem koji nije prisutan samo u Baru. Grupa koju imamo voli da dolazi, da se druži i provodi vrijeme zajedno”, kazala je Anđelić.
 
NVO Adria je osnovana 2001. godine sa ciljem zaštite osoba sa invaliditetom. Poseban fokus je na osobe sa smetnjama u razvoju.