Društvo

Seminar o ulozi žena oštećenog vida

| 09:03:2019 | 11:48:02

Povodom Međunarodnog dana žena, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je juče u hotelu “Sidro” organizovala jednodnevni seminar na temu “Značaj i uloga žena oštećenog vida u savremenom društvu” za 30 članica organizacije. Ova aktivnost realizovana je u sklopu projekta “Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom”, koji je finansiran od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
 
“Ovim seminarom željeli smo skrenuti pažnju na specifične probleme sa kojima se suočava ova ranjiva populacija, a u isto vrijeme i obilježiti Međunarodni dan žena. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom priznaje da su žene sa invaliditetom često u većoj opasnosti od nasilja, povreda ili zlostavljanja, zapostavljanja i nemarnog tretmana, lošeg tretmana ili iskorišćavanja, kako u kući - tako i izvan nje. Žene i djevojke sa invaliditetom su podložne višestrukoj diskriminaciji, pa stoga treba da se preduzmu mjere kako bi se obezbijedilo da one potpuno uživaju sva ljudska prava i fundamentalne slobode”, rekao je predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić.
 

Po njegovim riječima, cilj njihove aktivnosti je bio da se žene, članice organizacije, edukuju na temu rodne ravnopravnosti, emancipacije žena i značaja feminističkog pokreta, značaja promjena ekonomskog položaja žena, ali i da se ukaže na postojanje pitanja dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom, na rodnoj osnovi i na osnovu invaliditeta.
 
“Žene i ženske mreže evropskog Saveza slijepih prepoznaju edukaciju kao način na koji se može uticati na život žena oštećenog vida danas, kako bi im se približili uslovi da dalji život žive pozitivnije, a upravo ovim idejama je vođena i naša Organizacija”, objasnio je Joketić.