Društvo

Završena sanacija puta kroz Dobru Vodu

| 10:03:2019 | 12:31:06

Završena je sanacija klizišta puta u naselju Dobra Voda, na potezu Bijela glavica - Pavlovići, koji povezuje magistralu Bar-Ulcinj i putni pravac Bar - Vladimirske krute.
 
Krajem januara došlo je do aktiviranja klizišta, što je dovelo do oštećenja ovog lokalnog puta i onemogućilo odvijanje saobraćaja. Prestankom padavina i stabilizacijom terena stvoreni su uslovi da Opština Bar angažuje preduzeće “Putevi”, koji su izvodili radove na sanaciji u dužini od 40 m. Izvršen je iskop zemlje, zatim nasipanje i tamponiranje, nakon čega je u toku ove sedmice omogućeno odvijanje saobraćaja.