Društvo

Slučaj zasječenih borova: Oglasili se Opština i JPMD

| 12:03:2019 | 22:28:06

Naš sugrađanin Vlado Đurović je prošle nedjelje obavijestio crnogorske medije o oštećenju dva bora motornom testerom u Šušanju, o čemu je Bar Info već pisao (pročitajte OVDJE), a što je bila jedna od najčešće šerovanih vijesti na društvenim mrežama od strane Barana, međutim, nije bilo reakcije niti odgovora nadležnih institucija.
 
U međuvremenu su jedino Uprava policije, Komunalna policija i Uprava za šume istakli da oni nisu nadležni, već su drveća u zoni JP Morsko dobro, te je ovo preduzeće adresa za prijavu takve vrste.
 
U međuvremenu su iz Opštine Bar, ali i iz JP Morsko dobro odgovorili Đuroviću. Iz Opštine su konkretizovale svoje odgovore, navodeći šta je i kako urađeno, dok su iz JPMD istakli kako “nemaju nikakvu inspekcijsku nadležnost” i, teniskim jezikom rečeno, prebacili odgovornost na Upravu policije, Direkcija za šume i inspekcije u Upravi za inspekcijske poslove.

 
Odgovore Opštine Bar i JPMD prenosimo u integralnoj verziji, uz redakcijske intervencije:
 
Opština Bar – vd rukovodioca Službe predsjednika Marija Tošković Kaluđerović:
 
U vezi Vašeg dopisa od dana 04. 03. 2019. godine koji se odnosi na oštećenje dva bora na plaži u naselju Sušanj, tačnije ispred hotela “Adrijana”, na potezu između restorana “Casablanca” i plažnog bara “Hemingvej”, obavještavamo Vas sljedeće:

Dana 02.02.2018. godine Komunalna policija Opštine Bar uočila je da je na navedenom lokalitetu, a koji se nalazi u zoni Morskog dobra, NN lice izvršilo zasijecanje dva bora. Tom prilikom, Komunalna policija je, u saradnji sa predstavnicima doo Komunalne djelatnosti Bar i Uprave za šume Pljevlja - PJ Kotor, ispostava Bar, sačinila službenu zabilješku, nakon čega je obezbijedila područje crvenom pozor trakom. Takođe, u zapisniku Uprave za šume, tom prilikom je navedeno da oštećenje dva bora nije veliko i da ih ne treba sjeći do nastupajućeg vegetacionog perioda, kada će se vidjeti da li su biološki ugrožena ili ne.

Imajući u vidu navedeno, ovim povodom, obavijestili smo Upravu za šume, kao i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, kako bi u skladu sa svojim nadležnostima preduzeli sve neophodne radnje po pitanju rješavanja ove problematike.

 
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom - Veselin Vojinović, rukovodilac Službe za kontrolu:
 
 Zaista Vam se zahvaljujem, na reagovanju, kao ukazivanju na problem smanjenja nekada bogatog “šumskog fonda” tik iza plaže na području naselja Šušanj. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je samo upravljač prostorom u zoni morskog dobra, i nažalost nema nikakvu inspekcijsku nadležnost.
 
Kao odgovorno preduzeće koje vrši upravljanje zonom morskog dobra, vršimo i kontrolu prostora preko sopstvene Službe za kontrolu i ukazujemo nadležnim službama, inspekcijama i drugim nadležnim institucijama, to što prepoznamo kao problem u funkcionisanju, uređenju ili opremanju navedenog prostora. Prepoznali smo problem “propadanja” ranije zasađenih stabala (bora, eukaliptusa i dr.) na prostoru naselja Šušanj, odnosno na potezu Žukotrlice – Šume Lekovića. Po pitanju istog problema sačinjeno je niz obilazaka terena i sačinjeno više službenih zabilješki, kojim je konstatovano stanje prostora sa ukazivanjem na problem čelnim ljudima lokalne samouprave kao i Komunalne djelatnosti DOO Bar, te zahtjevom da se posvete revitalizaciji navedenog prostora i obogaćivanju i zasađivanju novih sadnica u cilju obnavljanja navedenog pojasa.
 
Oštećenja stabala o kojima nas obavještavate su konstatovana u junu mjesecu 2018, kada je i napisan izvještaj, a obilazak terena je izvršen od strane direktorke Sektora Zelenilo, zamjenika gen.direktora Komunalnog preduzeća i službenice Službe za kontrolu koja pokriva – vrši kontrolu prostora Opštine Bar.
 
Stabla koja su posječena od stručnih lica u navedenoj zoni (vrste melija, u dijelu parkinga) su odsjekli i uklonili radnici Komunalne djelatnosti DOO Bar, jer su bila suva.
 
Ostala stabla na kompletnom prostoru šume na potezu Žukotrlica – Šuma Lekovića su u jako lošem stanju, kako zbog prirodnih, tako i mehaničkih oštećenja-ljudskog faktora , te je opstanak kompletnog biotopa doveden u pitanje. Nakon vremenskih nepogoda i uništenja i pada preko 300 stabala u prethodnom periodu na ovom prostoru, te konstatovanja da su određeni broj stabala posjekli, ili zasjekli neodgovorni pojedinci, predlog Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom je bio da se uradi stručna procjena stanja (stručnija od one koju može pružiti Komunalne djelatnosti DOO Bar, i programa revitalizacije (ako ga je uopšte moguće više sprovesti).
 
Moram istaći da je način finansiranja od 2012. godine, nakon odluke da 50% prihoda Javnog preduzeća ide opštini – lokalnoj samoupravi doveo do toga da Komunalne djelatnosti DOO Bar, od Opštine nije dobijao potrebna sredstva ni za čišćenje prostora, a o hortikulturi ili održavanju rasvjete na dijelu zone morskog dobra da ne pričamo. Trenutne aktivnosti Javnog preduzeća su usmjerene na zaključenje ugovora sa Komunalne djelatnosti DOO Bar za poslove održavanja – čišćenja nezakupljenog prostora, te poslova održavanja hortikulture i rasvjete, jer nakon promjene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava naše preduzeće raspolaže sa prihodovanim sredstvima. Trenutno se ne može uraditi puno na revitalizaciji navedenog prostora bez pravljenja stručne analize, te planiranja aktivnosti na sanaciji prostora, zasađivanju novih zasada u cilju obnavljanja borove šume na navedenom prostoru, što svakako moramo uraditi i planiraćemo aktivnosti sa pripadnicima Komunalne djelatnosti DOO Bar u dijelu uređenja i održavanja hortikulture na navedenom prostoru u narednom periodu.
 
Ističem da je za vršenje nadzora u inspekcijskom smislu nakon inoviranja Zakona o komunalnoj djelatnosti i Komunalnoj policiji, i u zoni morskog dobra (znači u ovom prostoru) nadležna za svoj dio nadležnosti i Komunalna inspekcija i Policija, dok je za neovlašćenu sječu šume ili oštećenje stabala zasijecanjem u cilju “odumiranja i uništenja stabala” koje će nakon određenog vremena pasti i ugroziti prolaznike i šetače nadležna Uprava policije (procesuiranje krivičnog djela), te Direkcija za šume i nadležne inspekcije u Upravi za inspekcijske poslove.
 
S obzirom da živim i radim u Baru od 1994. godine, i kao žitelj Bara sam upoznat sa navedenim prostorom, te problemom smanjenja i u velikoj mjeri uništenja šume, ovim putem Vam se izvinjavam zbog kašnjenja u komunikaciji jer sam desetak dana bio odsutan zbog bolesti – virusa gripa i nijesam mogao odgovoriti na Vaš email, a nijeste ostavili telefon za komunikaciju mojih saradnika iz Službe sa Vama.