Društvo

Reprogram duga za vodu moguć samo do kraja marta

| 13:03:2019 | 11:47:39

U cilju riješavanja problema sa naplatom potraživanja, a koji je neophodno riješiti da bi cjelokupan sistem vodosnabdijevanja zadržao stabilnosti i održivost, u planu je sprovođenje mjera u saradnji sa partnerima specijalizovanim za naplate potraživanja, kazali su iz Vodovoda i kanalizacije DOO.
 
“Da bi uspijeli u svojoj riješenosti da konstantno osnažujemo i unaprijeđujemo sistem vodosnabdijevanja veoma je bitno da imamo razvijenu svijest potrošača da je voda neprocijenjivo dobro i da je redovno izmirivanje računa za utrošenu vodu uslov bez koga složeni sistem vodosnabdijevanja ne može funkcionisati.
 
Uvažavajući činjenicu da se mora voditi računa i o ekonomskoj situaciji u kojoj se nalaze naši građani razvili smo model reprograma koji polazi od rate koja iznosi 15 eura i za koji smatramo da je najpovoljniji finansijski model da građani izmire svoja dugovanja.
 
Apelujemo na građane koji imaju dug za utrošenu vodu da dođu do prostorija DOO Vodovod i kanalizacija i krenu u izmirivanje svojih obaveza kroz potpisivanje reprograma jer će to biti moguće do još samo do 31.03.2019. godine nakon toga svi dužnici za vodu biti predati na prinudnu naplatu, gdje će se pored duga za vodu naplaćivati i troškovi prinudne naplate.
 
Takođe dodatni napori će biti učinjeni na planu otkrivanja potrošača koji su se nelegalno priključili na našu mrežu i protiv tih lica će biti podnijete krivične prijave zbog nelegalnog priključivanja i potrošnje vode.
 
Koristimo priliku da se zahvalimo svim potrošačima koji redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu i koji predstavljaju našeg najpouzdanijeg partnera u procesu očuvanja efikasnog i održivog sistema vodosnabdijevanja potrošača na području Opštine Bar”, kaže se u saopštenju koje potpisuje mr Zoran Pajović, izvršni direktor Doo Vodovod i kanalizacija.