Društvo

Hodžić: Barski SUBNOR najbolji u državi

by Ivanka Leković | 15:03:2019 | 14:26:13

Izvještaji o radu i planovi za 2019. godinu Udruženja boraca NOR-a i antifašista Bara usvojeni su danas, na sjednici Opštinskog odbora. Rad je pozitivno ocijenjen, jedina primjedba je da je premalo mlađih ljudi uključeno u aktivnosti ove organizacije.
 

Predsjednik SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, Zuvdija Hodžić, kazao je kako je ovo jedna od najboljih organizacija u državi.
 
"Veoma smo zadovoljni, to je organizacija koja ima stabilne izvore finansiranja, odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, odlične prostorije, dobre ljude koji rade. Imali smo primjedbu da je malo mladih ljudi tu, ali je ovo, ponavljam, jedna od naših najboljih organizacija i može biti primjer drugim opštinama. Ostvaruju program - od čuvanja spomenika revolucije i narodno-oslobodilačkih ratova, do posjeta, manifestacija, njegovanja tradicija NOB-a i revolucije“, rekao je Hodžić.
 
Đuro Marković, predsjednik Udruženja boraca NOR-a i antifašista Bara rekao je da će, kao i svake godine, voditi računa o obilježavanju bitnih datuma iz NOR-a i starati se o spomen-obilježjima.
 
"Istakao bih da ćemo organizovati kviz znanja 'Crna Gora i njena sloboda'. Na Glavnom odboru SUBNOR-a dogovoreno je da ove godine naše udruženje bude domaćin, uz podršku lokalne samouprave i SUBNOR-a CG. To je izuzetno važno za našu organizaciju. Takođe, planirali smo i omaž Milu Damjanoviću i Antu Đedoviću i smatram da ćemo to uspjeti da organizujemo do kraja maja“, istakao je on, dodajući kako je Budžetom opštine planirano da se uloži 50.000 eura za završetak radova na spomen-obilježju Barskog logora. Takođe, istakao je da SUBNOR ima u planu podizanje spomenika ženi-borcu na Virpazaru.