Društvo

Postavljena ispred Galerije rampa za lica sa invaliditetom

by Željko Milović | 16:03:2019 | 12:33:10

Prema planu i programu rada galerije “Velimir A. Leković” za 2018/19. godinu, a u skladu sa zakonskim kategorijama koje upućuju na obavezno poštovanje standarda pristupačnosti javnih objekata licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom, danas je na ulazu u umjetničke galerije “Velimir A. Leković” instalirana rampa za lakši pristup licima smanjene pokretljivosti.

Tim je višedecenijski problem lica sa invaliditetom koja žele da posjete galeriju konačno otklonjen.