Društvo

Pripreme ViK-a za predstojeću turističku sezonu

| 20:03:2019 | 10:34:14

DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar, pored svojih redovnih aktivnosti, u cilju što bolje pripreme predstojeće turističke sezone preduzima i niz dodatnih aktivnosti iz svojeg djelokruga rada.
 
“Tako smo već na samom početku ove godine izvršili pregled, odnosno kontrolu ispravnosti cjelokupne elektro i hidro-mašinske opreme na svim pumpnim stanicama, kao i cjelokupne hlorne opreme na svim hlornim stanicama, radi obezbjeđenja pouzdanog i kontinuiranog hlorisanja vode. Akcenat smo stavili i na uređenju svih vodoizvorišta, izvodeći građevinske, molersko farbarske i druge zanatske poslove na objektima kaptaža, pumpnim i hlornim stanicama, kao i uređenju užih zona zaštite, a sve u cilju realizacije radova na implementaciji Sistema menandžmenta kvaliteta ISO 9001, Sistema menandžmenta zaštite životne sredine ISO 14001, donošenja HACCP plana (sistem i procedura za kontrolu pripreme isporuke zdravstveno bezbjedne vode za piće). Takođe, DOO ‘Vodovod i kanalizacija’ Bar nakon sprovedene propisane tenderske procedure izvršio montažu novih pumpnih agregata na pumpnim stanicama Haj Nehaj, Ilino i Kajnak. Montažom istih, sa perfomansama i kapacitetom koji je znatno bolji od prethodnih, vodosnabdijevanje u tim naseljima će se značajno popraviti, a poboljšanje će se naročito odraziti u visočijim zonama. Takođe, i na pumpnim stanicama Kurilo i Ahmetov Brijeg izvršena je nabavka i montaža novih pumpnih agregata, tako da očekujemo da mještani naselja Marovići, Bjeliši, Ahmetov Brijeg, naročito potrošači u drugoj distributivnoj zoni imaju stabilnije vodosnabdijevanje.
 
Pokrenuli smo i inicijativu da zajedno sa investitorom ispitamo mogućnost za dovođenje u funkcionalno ispravno stanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Virpazaru, jer trenutno stepen prečišćavanja otpadnih voda nije u skladu sa zadatim parametrima u projektu. U toku je povezivanje novoizgrađenog gravitacionog cjevovoda sa rezervara Zaljevo I, na vodovodnu mrežu naselja Zaljevo, Čeluga i Tomba čime će se omogućiti stabilno vodosnabdijevanje tog područja u Ijetnjem periodu. U toku je prespajanje na novu vodovodnu mrežu svih objekata u centru Bara koji se nalaze na području koje je obuhvaćeno rekonstrukcijom vodovodne mreže. Svi radovi biće završeni prije turističke sezone. Završetkom ovih radova značajan dio starih i dotrajalih cijevi biće stavljen van funkcija. Sve navedene pripreme za prestojeću turističku sezonu “Vodovod i kanalizacija” Bar je obavio s ciljem da se eventualni rizici i posledice obustave vodosnabdijevanja u toku Ijetnje turističke sezone svedu na minimum”, kaže se u saopštenju kojeg potpisuje mr Zoran Pajović, izvršni direktor Vodovod i kanalizacija doo.