Društvo

VIDEO: Opština i NVO potpisali ugovore o finansiranju projekata

by Vesna Šoškić, photo: Vjera Vučićević, snimatelj Zoran Milošev, montaža Adi Karađuzović | 25:03:2019 | 15:15:40

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i predstavnici nevladinih organizacija danas su potpisali ugovor o dodjeli novčanih sredstava, koja su im opredijeljena na osnovu javnog konkursa. Ovaj vid podrške lokalne uprave uslijedio je nakon osam godina pauze, te je time još značajniji za nevladin sektor koji se bavi izuzetno važnom problematikom i najranjivijom kategorijom ljudi.
 

Opština Bar je budžetom u 2019. godini predvidjela 68.400€ za civilni sektor, od čega je 60% namijenjeno za programe nevladinih organizacija, a 40% za one čiji je rad od posebnog značaja za građane.
 
Predsjednik Opštine Dušan Raičević istakao je da ga posebno raduje to što je lokalna uprava uspjela da, nakon višegodišnje pauze, podrži rad nevladinog sektora, koji je, kako je kazao, veoma važan činilac društva.
 
“Jedino u saradnji sa civilnim sektorom možemo ići u pravcu kreiranja modernog,prosperitetnog i demokratskog društva, jer kroz participaciju građana direktno ili kroz nevladin sektor, unaprjeđujemo društvene procese u našoj opštini”, naglasio je Raičević.
 
Konkurs je bio javan, a procedura izbora objektivna, jer je uz tri predstavnika lokalne uprave, član komisije bio i nezavisni procjenjivač.
 

“Projekti su bodovani na osnovu značaja i prioritetnih oblasti iz kojih dolaze. Važno je što smo imali projekte nevladinih organizacija koje dugo učestvuju na konkursu i koje su već potvrđeni partner društva i opštine, ali i programe novoformiranih udruženja i organizacija iz veoma važnih segmenata, poput životne sredine ili poljoprivrede i ruralnog razvoja. Opština Bar direktno i kroz nevladin sektor podržava projekte koji se bave promocijom i zaštitom poljoprivrednih proizvoda, jer je to, uz turizam, prioritetna privredna grana i našeg grada i države. Predstavnici NVO mogli su da ostvare uvid u dokumentaciju i bodovanje, pojedinačno svakog člana komisije, i posebno mi je drago što su sami istakli da su rad komisije i izbor ove godine prezentovani na krajnje transparentan način”, kazao je medijima predsjednik Opštine Dušan Raičević.
 
Predstavnici civilnog sektora zahvalili su se lokalnoj upravi na podršci. Za NVO Osmjeh, koja se bavi djecom intelektualno ometenom u razvoju, dobijena novčana podrška bila je uslov da opstanu. “Za nas je to slamka spasa, jer smo bili na ivici egzistiranja. Ova sredstva su za nas koji se bavimo humanitarnim radom od neprocjenjivog značaja i sada tek možemo da sagledamo u kakvoj smo ‘provaliji’ bili ovih osam godina. Radimo sa najranjivijom grupom, djecom intelektualno ometenom u razvoju koja ne mogu sama da brinu o sebi i koja gotovo ne izlaze iz kuće, nemaju osmišljen život i osnovna prava. Nadamo se da ćemo biti u prilici da javnosti pokažemo kako i što radimo”, kazao je profesor Slobodan Vuković, koji je i predsjednik UO Saveza “Naša inicijativa”, najbrojnije organizacije u invalidskom pokretu Crne Gore, koja okuplja dvadeset roditeljskih udruženja u 17 gradova.
 
Sredstva su veoma značajna i za NVO Adria, koja u prostoru koji im je ustupila Opština organizuje dnevni boravak sa različitim sadržajima za osobe sa invaliditetom. “Zahvaljujem lokalnoj upravi što smo poslije niza godina dobili ponovo sredstva. Naš dnevni boravak iziskuje mnogo više finansijskih srdstava koja moramo obezbijediti, a na konkurs smo aplicirali sa programima rada. Novac koji smo dobili biće upotrijebljen za učenje raznih životnih vještina osoba sa invaliditetom, sa edukatorima u prirodi, van Bara, jer naši korisnici nisu često u mogućnosti da negdje otputuju”, kazala je za Radio Bar i Bar Info Marta Anđelić, predsjednica NVO Adria. 
 

Društvo dobrovoljnih davalaca krvi ima status NVO od posebnog značaja, te je imalo i drugačiji tretman kod raspodjele budžetskih sredstava. “Bar je jedina opština u Crnoj Gori koja je obezbjedila povlašćen status za našu organizaciju i mi smo svim ostalim društvima dostavili tu odluku, kako bi se i oni izborili za nešto slično. Sredstva su nam značajna, ali nijesu dovoljna, jer nemamo prostor za rad. Nadamo se da se Luka Bar, pod čijim okriljem radimo decenijama, neće uskoro privatizovati i da će i dalje biti naš sponzor. Trenutno radimo pod nadstrešnicom, a ove godine ova humanitarna organizacija koja je od ogromnog značaja za život i zdravlje građana, obilježava pola vijeka postojanja”, kazao je Božo Joličić, predsjednik DDDK, koji je apostrofirao da dobrovoljno davalaštvo, mora, poput drugih, razvijenijih zemalja, postati dio institucionalnog, nacionalnog programa i brige.
 
Prvi put je učestvovala na konkursu i ostvarila pravo na budžetska sredstva namijenjena civilnom sektoru, Kalafatska radionica “Bokovac”. “Drvena brodogradnja je najstariji zanat od početka čovječanstva. Mi se trudimo da ga sačuvamo, jer kroz tradiciju i kulturu najbolje čuvamo jedno društvo . U našoj radionici nastaju brodovi i čamci, koji na jedrima nose logo Opštine Bar i koji su prava turistička atrakcija, ne samo grada, već i države.  Mi smo jedini na Jadranu koji se bavimo izgradnjom i repariranjem drvenih brodova i čamaca. Kroz ovaj nagrađeni projekat upoznaćemo i naše sugrađane i turiste sa onim što radimo, a nadam se da ćemo imati prilike i za promociju van granica naše zemlje”, kazala je direktorica Kalafatske radionice Miroslavka Bokovac, koja se takođe zahvalila lokalnoj upravi i Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.
 
Opština Bar je posebna budžetska sredstva, koja će uskoro dodijeliti, namijenila prvoj Narodnoj kuhinji u Baru, koju je osnovalo Udruženje “Žene Bara”.