Društvo

Raičević sa GI obišao novu lokaciju za vrtić

| 29:03:2019 | 14:23:35

Kao nastavak aktivnosti po pitanju određivanja lokacije za izgradnju vrtića, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Građanske inicijative.
 
Sastanku su, pored Raičevića, prisustvovali savjetnica predsjednika Opštine Suzana Crnovršanin, vd sekretara Sekretarijata za uređenje prostora Nikoleta Pavićević i vd sekretara Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović.
 
Predstavnici Građanske inicijative na sastanku su bili Aleksandra Leković, Ognjen Banović, Danilo Pavlović i Daniel Lončarević.
 

Predsjednik Opštine je upoznao predstavnike Građanske inicijative sa predloženom alternativnom lokacijom za izgradnju vrtića i parametrima iz planske dokumentacije.
 
Opština Bar je, cijeneći potrebe za urgentnim rješavanjem pitanja izgradnje dječijeg vrtića u Baru, uradila analizu planske dokumentacije i sredinom marta predložila Vladi Crne Gore lokaciju u zahvatu DUP-a Topolica-Bjeliši, gdje su planom definisane dvije urbanističke parcele površine 6.340 m2.
 
Nakon sastanka, Raičević je sa saradnicima i predstavnicima Građanske inicijative obišao ovu lokaciju, gdje je iskazana zajednička saglasnost da ona može da odgovori potrebama izgradnje dječijeg vrtića u Baru.