Društvo

SO Bar: Za sat vremena šest odluka i prijedloga

by Željko Milović, photo by Adi Karađuzović | 29:03:2019 | 15:57:54

Jedanaesta sjednica Skupštine opštine Bar održana je danas sa šest tačaka dnevnog reda, i završena u rekordno kratkom vremenu.


Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta doo Komunalne djelatnosti Bar usvojen je sa 27 glasova "za“, uz dva "uzdržana“. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JP Kulturni centar usvojen je sa 25 glasova "za“, uz dva "uzdržana“, a Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta doo Vodovod i kanalizacija sa 25 glasova "za“ i dva "uzdržana“.


Naredne tri tačke uvrštene su u dnevni red na prijedlog predsjednika Opštine Dušana Raičevića.

Odluku o donošenju Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata obrazložila je Nikoleta Pavićević, vd sekretara za uređenje prostora, a najviše interesovanja bilo je za 17 lokacija koje su izbačene sa spiska za tu namjenu, među njima i ona za luna-park. Usvojena je sa 26 glasova "za“ i dva "uzdržana“.


Odluke o izmjenama Odluke o auto-taksi prevozu i Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju obrazložio je "u paketu“ Vesko Gvozdenović, vd sekretara za stambeno-komunalne polsove, i oni su usvojeni jednoglasno, sa 25 glasova "za“.


Sa dnevnog reda je skinut Prijedlog imenovanja tri člana Savjeta Radio Bara, uz obrazloženje da se čeka izbor preostala dva, pa da Savjet bude imenovan u punom sastavu.


Današnju sjednicu obilježilo je gotovo potpuno odsustvo diskusija, a za riječ su se javljali jedino Vasilije Lalošević (DF / SNP) i Dragan Vojvodić (SDP), uz jednu repliku Zarije Franovića (DPS).