Društvo

GI: Nova lokacija pogodna, obnoviti gimnazijski park

| 30:03:2019 | 18:13:33

Saopštenje Građanske inicijative povodom zajedničkog obilaska novopredložene lokacije za vrtić. Obraćanje prenosimo u cjelosti:
 
“Predstavnici Građanske inicijative sa predstavnicima Opštine Bar obišli su predložene parcele za izgradnju vrtića. Nova lokacija u površini od 6.340 m2 nalazi se u zahvatu DUP-a ‘Topolica-Bjeliši’, iza Instituta za suptropske kulture. Odvojena je od prometnih saobraćajnica, okolo se razvija stambeno naselje, infrastrukturno (komunalno) je opremljena i nema spornih imovinsko-pravnih odnosa. Konfiguracija terena je vrlo povoljna jer je predložena parcela osunčana, ravna i u mirnoj zoni. Imajući sve ovo u vidu smatramo da je novopredložena lokacija adekvatna za izgradnju planiranog vrtića, jer zadovoljava potrebe djece i ispunjava zakonom predviđene uslove za izgradnju predškolskih ustanova.
 
Predstavnici Opštine su nas obavijestili da je predlog nove lokacije dostavljen Vladi Crne Gore, te se nadamo da će o njemu pozitivno odlučiti u što kraćem roku, kako bi se moglo otpočeti sa ostalim procedurama u cilju izgradnje vrtića. Vjerujemo da su nadležne institucije svjesne hitnosti ovog pitanja, te da postoji dobra volja da se ono riješi što prije.
 
Predstavnici GI naglašavaju da je potrebno pokazati jednaku efikasnost i ažurnost u rješavanju problema Gimnazijskog dvorišta koje je u potpunosti devastirano. Sem što su posječeni čempresi, srušen amfiteatar i ‘krugovi’, zemljište je izrovano i nasut je tamponski sloj. Nužno je da se zemljište dovede u stanje pogodno za sadnju i uređenje budućeg dvorišta i parka. Ovim putem još jednom apelujemo na nadležne državne organe da se što prije angažuju na rješavanju ovog problema, a GI ostaje zainteresovana za konstruktivnu saradnju”, zaključuje se u saopštenju Građanske inicijative.