Društvo

Škola rezidbe maslina u Baru

| 01:04:2019 | 10:59:11

“Društvo maslinara Bar”, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Srednje stručne škole iz Bara, je za sve zainteresovane crnogorske maslinare organizovalo “Školu rezidbe maslina”.
 
“Izuzetna posjećenost škole je potvrdila procjene našeg udruženja da je crnogorskim maslinarima bila neophodna obuka ove vrste. Poznato ime Edija Družetića iz Istre, diplomiranog inženjera agronomije i priznatog stručnjaka za maslinarstvo i maslinovo ulje je privuklo veliki broj maslinara sa cijele crnogorske obale. Pored mnogobrojnih maslinara iz Bara, obuci su prisustvovali i maslinari iz Boke Kotorske, Grblja, Budve, Petrovca, Ulcinja i Podgorice”, kazao je Ćazim Alković, predsjednik Društva maslinara Bara.

 
Obuka se sastojala iz dva segmenta, teorijskog gdje se govorilo o maslinarstvu uopšteno sa posebnim osvrtom na rezidbu maslina i praktičnog u maslinjaku Srednje stručne škole iz Bara.
 
Kako su rekli iz Društva maslinara Bar, ovo je do sada najveći broj maslinara na jednoj obuci, a “posebnu vrijednost predstavljaju mladi maslinari  kojih je bilo više od polovina”.

 
“Edi Družetić i njegov kolega Aleksandar Bašić-Palković su maslinarima predstavili više načina rezidbe. Demonstrirali su rezidbu na starim, stogodišnjim, maslinama kao i na mladim koje su posađene prije četiri godine. Mladi maslinari su neprekidno postavljali pitanja Ediju i Aleksandru i od njih dobijali odgovore i korisne savjete. Nakon osnovne obuke, maslinari su se podijelili u grupe i svaka grupa je krenula sa rezidbom jedne masline dok su ih Edi i Aleksandar obilazili i savjetovli kako da primjene naučeno”, kazali su iz Društva maslinara Bara, napominjući da je među polaznicima obuke prisustvovalo “više dama koje se nisu ustručavale da uzmu makaze u ruke i režu masline".

 
Pored maslinara, obuci je prisustvovala i profesorica Biotehničkog fakulteta dr. Biljana Lazović kao i predstavnica Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji Slavica Kontić.
 
“Ovako veliko interesovanje crnogorskih maslinara i uspješno realizovana obuka obavezuju Društvo maslinara da nastavi sa sličnim edukacijama i okupljanjima maslinara Crne Gore i regiona. Polaznici koji su uspješno završili oba segmenta obuke će na prigodnoj svečanosti u skoroj budućnosti dobiti sertifikate”, zaključio je Ćazim Alković, predsjednik Društva maslinara Bara.