Društvo

Raičević: Uskoro imenovanja, Opština nije u vd stanju

by Vjera Knežević Vučićević | 02:04:2019 | 18:03:42

Postupci provjere, kompetencija, stručnosti i vještina za direktore i sekretare sekretarijata su u proceduri i uskoro treba očekivati imenovanje preostalih kandidata.
 
U Opštini Bar je od 1. januara počela primjena odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave za 12 organa lokalne uprave i službi. Do sada je pet kandidata za sekretare/rukovodeća lica uspješno okončalo postupak provjere kompetencija, stručnosti i vještina koje su, saglasno važećim propisima, sprovele komisije sastavljene od predstavnika organa Opštine za upravljanje ljudskim resursima, nadležnog organa lokalne uprave iz oblasti za koju se sprovodi postupak i člana iz reda istaknutih stručnjaka sa liste koju utvrđuje Uprava za kadrove. Postupci su okončani za sekretara za imovinu, zastupanje i investicije, sekretara za uređenje prostora, sekretara za privredu, sekretara za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine i glavnog gradskog arhitektu.

Poručujući da “Opština Bar nije u v.d. stanju”, kako se to spočitava iz opozicionih redova, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević objasnio je proceduru i dinamiku ovog procesa.
 
“Imam potrebu da javnost upoznam sa činjenicom da je tek od 1. januara 2019. godine stupila na snagu nova odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave. S tim u vezi jasno je da je fizički, a i administrativno, bilo neizvodljivo da se postupci izbora sekretara sprovedu u ovako kratkom periodu. U četvrtak (28. marta) je pet sekretara uspješno položilo stručni ispit pred eksternom komisijom (jer je to u skladu sa novim zakonom), tako da v.d. stanje neće trajati duže od šest mjeseci, koliko to zakon i predviđa. Isto tako moram da podsjetim da u nekim drugim opštinama gdje su na vlasti druge koalicije, koje možda zastupaju drugačija politička opredjeljenja, imamo v.d. stanja koja traju godinama, pa niko o tome nije ni riječ progovorio. S druge strane, problem je što u Baru imamo v.d. stanje koje traje ne duže od tri mjeseca”, istakao je Raičević.
 
Čelni čovjek Opštine Bar je pritom podvukao da je “potpuno saglasan da ova lokalna uprava ne smije da dozvoli sebi da duže od šest mjeseci bude u v.d. stanju”.
 
“Ja vam garantujem da se to neće desiti, već će svi organi lokalne uprave biti formirani po novoj odluci, imati rukovodioce koji će, u skladu sa propisima i po zakonu, biti raspoređeni na ta radna mjesta i da će početi da daju doprinos, koji nesumnjivo daju i sa pozicije v.d-a. Takođe, podsjećam, da su prava i obaveze onih koji su u v.d. stanju, i prava i obaveze imenovanih po konkursu -  jednaki”, kazao je Raičević.