Društvo

Crveni krst obilježio Svjetski dan zdravlja

by Ivanka Leković | 08:04:2019 | 17:19:12

Svjetski Dan zdravlja Opštinska organizacija Crvenog krsta obilježila je brojnim aktivnostima.
 
Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo održano je predavanje o prvoj pomoći, a i u osnovnim školama biće organizovano nekoliko radionica.
 
Jedna od najvažnijih aktivnosti, kazala je za Bar Info sekretar Crvenog krsta Bar Zorica Crnčević, bilo je organizovanje radionice u romskom naselju kod Stare ambulante. Volonteri Crvenog krsta su pokazali kako se, do dolaska Hitne pomoći, zbrinjavaju povrede.

 
“Akcenat je dat na one povrede koje su najčešće u njihovom okruženju - ujedi, opekotine, lomovi, krvarenja... Razgovarano je i o tome što, u okviru svojih mogućnosti, mogu da urade kako bi zdravije živjeli. U ovom naselju ima veliki broj djece do 15 godina, koje smo željeli da animiramo, a na kraju su i sami imali priliku da pokažu šta su naučili”, rekla je Crnčević.
 
Osim ovih aktivnosti, OO Crveni krst Bar, u saradnji sa Crvenim krstom CG i Međunarodnom organizacijom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, realizuje projekat “Zdravo starenje”. Tokom trajanja ovog projekta biće realizovan niz radionica koje se odnose na sve generacije, sa ciljem da im se približi kako treba usvajati dobre životne navike, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost...

 
“Pedesetak korisnika je uključeno u program Crvenog krsta, kada je u pitanju briga o starima. Njima profesionalne usluge pružaju gerontodomaćice, ali i volonteri. Tokom rada sa njima, pored usluga koje im se pružaju, razgovara se o tome kako se hrane, koliko su pokretljivi, kako koriste terapiju prepisanu od izabranog doktora. Važno je da se socijalizuju i poboljša kvalitet života kod starije populacije”, smatra Crnčević, ističući da je ovo posebno bitno za starije korisnike, koj žive na udaljenom seoskom području “gdje je posjeta Crvenog krsta možda jedina u toku nedjelje. Ove usluge su za njih jako značajne, a bitan je i razgovor sa njima, jer samoća opterećuje veliki broj naših korisnika”.
 
Crnčević je najavila da će Crveni krst nastojati da nađe sredstva koja su potrebna da se poveća broj korisnika ovih usluga “jer svakodnevno stižu pozivi za uključenje jednog broja starijih ljudi, koji žive sami, u teškoj materijalnoj situaciji, a to sada nijesmo u mogućnosti zbog nedostatka sredstava”.
 
Ona ističe da je većini njih posjeta gerontodomaćica i volontera “nadoknada za porodicu”, kao i da neki žive 50 kilometara od sjedišta Crvenog krsta: “Naša je obaveza, da svi zajedno, obezbijedimo sredstva, jer je nedopustivo da određeni broj naših sugrađana bude uskraćen za ove usluge”.

 
Crnčević podsjeća da Crveni krst ima ulogu da suzbija ljudsku patnju, bilo čime da je izazvana, i gdje god je ugrožen ljudski život i ljudsko dostojanstvo tu je uvijek vidljiva uloga ove humanitarne organizacije. Oni su često prva adresa za potrebe nevoljnika. Tu su i za one kojima su potrebna invalidska kolica, obezbijeđena preko donacije jedne američke humanitarne organizacije. Svi kojima su potrebna, mogu ih potražiti u Crvenom krstu. Dobiće ih na korišćenje.