Društvo

Uvedeni AIS transponderi za ribarice duže od deset metara

by VIJESTI | 11:04:2019 | 11:59:52

U sklopu sprovođenja projekta unaprjeđenja kontrole i upravljanja ribarstvom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u julu prošle godine okončalo je razvoj Ribarskog informacionog sistema (RIS).
 
Projekat vrijedan 550 hiljada eura, finansiran je iz sredstava pretpristupne pomoći EU, a realizovao ga je crnogorsko-španski konzorcijum “Tragsatec StudioLasso". Najznačajniji segment RIS-а bila je instalacija tzv. AIS transpondera (automatski identifikacioni sistem) na ukupno 18 ribarskih plovila dužih od 10 metara u crnogorskoj ribarskoj floti. Osim što se na taj način efikasno može konstantno pratiti kretanje tih plovila i pozicije na kojima ona obavljaju ribolovne aktivnosti, ugradnjom AIS-а značajno se povećala i bezbjednost plovidbe, jer su podaci koje prikuplja RIS umreženi sa podacima koje prikuplja Sistem za monitoring pomorskog saobraćaja Uprave pomorske sigurnosti.
 
Osim što nadležni na kopnu tako u svakom trenutku znaju gdje je i što radi pojedini ribarski brod, tako oni vrlo efikasno i brzo u slučaju potrebe i bilo kakvih vanrednih okolnosti, tom plovilu mogu priskočiti u pomoć. U sklopu RlS-a napravljeni su i registar zainteresovanih subjekata u ribarstvu, registar ribarskih plovila i dozvola, uvedeni elektronski dnevnici ulova, evidencija prodaje, elektronska potvrda o ulovu i registar bioloških i istraživačkih podataka.
 
Obuku je tokom prošle godine pohađalo sedam službenika iz Direktorata za ribarstvo,tri inspektora za morsko ribarstvo, 10 naučnika iz Instituta za biologiju mora i 75 ribara.