Društvo

Dabanović: Realizovani brojni radovi na gradskoj infrastrukturi

by Vjera Knežević Vučićević | 15:04:2019 | 12:28:33

Brojne su aktivnosti u nadležnosti Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije koje se ovog proljeća realizuju u gradu pod Rumijom. Najobimniji su radovi u gradskom jezgru, ali ni zaleđe nije zapostavljeno.
 
Rekonstrukcija Bulevara Dinastije Petrovića i ulice Vladimira Rolovića, koja je podrazumijevala nivelaciju terena, je završena.
 
“Na kvalitetan način je riješena i hidrotehnička instalacija i odvod vode, pa sada raskrsnica odgovara savremenim standardima i bezbjedna je za saobraćaj i pješake”, zadovoljan je sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović.
 
Od problema vezano za putnu infrastrukturu upozorava na lošu praksu da i na lokalnim i na regionalnim saobraćajnicama veliki problem predstavlja prekoračenje tereta, što uzorkuje „gužvanje“ asfalta i oštećuje ih.
 
“Smatram da bi trebalo pooštriti režim kažnjavanja, jer su vlasnici tereta u obavezi da plate naknadu štete koja nastaje po tom osnovu”, ističe Dabanović.
 
Od bitnijih radova u užem gradskom jezgru izdvaja radove na regulaciji bujičnog potoka od Doma zdravlja prema moru, pored zgrade Crnotravca i „Tropikane“- investiciji vrijednoj oko 60.000 eura, čime će se osposobljavanjem betonskog kanala zatvorenog tipa, riješiti problem neprijatnih mirisa i otkloniti stajaća voda.

 
“Osim toga, završeni su radovi na uređenju prostora u ulici ‘Jovana Tomaševića’ ispred zgrade Tehnoprometa i ‘Zgrade lordova’, gdje su postavljene nove pješačke podloge i izvršena rekonstrukcija prostora. Postavljene su i taktilne staze za lica sa oštećenim vidom u dužini od 120 metara i mobilijar, urađena je i zaštita prostora jer su nesavjesni vozači uništavali zelene površine. Iako takve barijere nijesu popularan metod, prinuđeni smo da tako štitimo prostor. Na tom lokalitetu su naši sugrađani donirali dvije klupe, a najavljena je i donacija još nekoliko od strane sugrađana koji žele da ostanu anonimni”, navodi Dabanović.
 
“Usko grlo” u gradu je dionica između nedovršene zgrade Pošte (ispred koje je postavljena zaštitna ograda) i Doma zdravlja na čijem se parkingu od skoro nalazi rampa. Na toj lokaciji nema prostora za pješake nema, jer se u nedostatku parkinga vozila parkiraju na trotoaru.
 
“U budžetu za ovu godinu planirano je uređenje prostora oko zgrade Gimnazije koja je u blizini i sportskog terena te obrazovne ustanove. Očekujemo da ćemo sa Ministarstvom prosvjete naći način da se rekonstrukcijom terena riješi i taj saobraćajni problem”, kaže sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, ukazujući da su na parkinzima oko Robne kuće postavljene neadekvatne ograde.
 
Iako to nije direktna nadležnost sekretarijata na čijem je čelu, Dabanović ističe da su sve strukture lokalne samouprave “veoma zainteresovane da se u što skorije vrijeme uredi prostor gimnazijskog dvorišta u kojem su posječeni čempresi”.
 
“Vjerujem da će saradnjom na relaciji Opština Bar- Direkcija javnih radova- Ministarstvo prosvjete vrlo brzo pronaći rješenje za uređenje tog prostora u skladu sa propisima, što prvenstveno podrazumijeva izmjenu planskog dokumenta. Ako govorimo o parku, to zahtijeva promjenu detaljnog plana koji bi tu predvidio gradski park... A ako govorimo o tom lokalitetu kao dvorištu Gimnazije, onda se to pitanje rješava pod okriljem detaljnog plana, jer sve što se u tom pravcu radi mora biti zasnovano na zakonskim rješenjima. Do skoro je tu bila urbanistička parcela, a sada građani traže nešto novo... Mi ne bježimo od novih rješenja, ali se to mora procesuirati ka institucijama”, podvlači Dabanović.
 
Što se tiče saobraćajnica u gradskom jezgru, ovih dana počinju radovi na izgradnji novog mosta na Reni, na raskrsnici ulica “Branka Čalovića” i “Maršala Tita” koji će povezati park i objekat “Zeta Gradnje” sa više stambenih jedinica. Izgradnja mosta će koštati oko 135.000 eura. U toku je i izrada projektne dokumentacije za izradu fontane u parku gdje je za vrijeme okupacije bio logor. Dabanović tvrdi da, kada je u pitanju obezbjeđenje parking prostora za stanare Zeta gradnje “neće biti problema, jer su parking mjesta definisana detaljnim planom prema broju stambenih jedinica i shodno tome predviđena je izgradnja podzemnih garaža i prostor oko objekta”.
 
Uskoro će biti okončana i rekonstrukcija i asfaltiranje saobraćajnice pored “Mesoprometa” i buvlje pijace prema objektima Instituta za suptropske kulture i Srednjoj stručnoj školi i opštini Bar dužine 410 metara.
 
Kada je riječ o prigradskim naseljima, tokom proteklih mjesec- dva završeno je asfaltiranje 450 metara saobraćajnica u Polju, Zaljevu, na obalnom dijelu Velikog Pijeska. Saniran je i put ka Zupcima u dijelu od Mandarića prema manastiru. Na prostoru do Mandarića sanacija je obaveza izvođača radova na hidrotehničkim instalacijama koji su postavili vodovodnu i kanalizacionu mrežu u dužini od 660 metara. Na lokalnom putu je ovih dana (van saobraćajnice na lokalnom putu) započeta izgradnja kraka u dužini od 270 metara. Početkom aprila saniran je i put na dijelu od Jadranske magistrale- od Brčela do Građana dužine sedam i po kilometara. Dabanović najavljuje intenzivne aktivnosti na poboljšanju putne infrastrukture tokom čitave godine.
 
Budžetom je planirana izgradnja još jednog nadvožnjaka koji će osim što je važan za mještane Bjeliša, Zubaca, biti i značajna alternativa postojećem i usloviti rasterećenje tokom ljetnje sezone. Opština Bar je opredijelila sredstva i za izradu podloga za put preko Sutormana dužine 34 kilometra u iznosu od 35.000 eura.
 
“Slijedi izrada projekta vrijednosti 350.000 eura, a sama rekontrukcija puta mjeriće se vrijednošću od nekoliko miliona eura. Taj put je na terenu sklonom klizištima i zbog slivanja ogromnih količina vode jako je nepodoban za održavanje. Ipak, iako je rekonstrukcija tog puta neophodna, lokalna uprava je ne može samostalno finansirati, tako da uz opštinu očekujemo i učešće evropskih fondova i države”, ističe Dabanović.

 
Bar je jedan od domaćina Igara malih zemalja, pa su u toku obimni radovi na pripremi terena Sportskog centra za tu značajnu smotru.
 
“Opština Bar je učinila sve da spremno dočekamo sportiste. Donijeli smo odluku o učešću lokalne uprave u finansiranju rekonstrukcije atletske staze i fudbalskog terena sa objektom. Sredstva smo uplatili Olimpijskom komitetu i Fudbalskom savezu koji su u svojstvu investitora (uz opštinu kao suinvestitora) i odabrali izvođače radova. Vjerujem da će taj posao biti na vrijeme završen”, kaže Dabanović.
 
Govoreći o nekada kultnom lokalu “Tropikana” koji već godinama ružno zjapi prazan na Šetalištu kralja Nikole naš sagovornik objašnjava da je po planu na toj lokaciji i DUP- om predviđen objekat ugostiteljskih sadržaja, površine 1.260 kvadrata, na urbanističkoj parceli od oko 1.300 kvadrata. Podsjeća da je lokalna uprava taj prostor posredstvom javnog poziva ponudila po cijeni od nešto preko 1.000 eura po kvadratu, ali zainteresovanih nije bilo. On objašnjava da su u lokalnoj upravi spremni da ponove proceduru ako neki investitor pokaže interesovanje. Do tada Sekretarijat za uređenje prostora je predložio, a Skupština usvojila, plan privremenih objekata po kojem je tu, do privođenja prostora namjeni po detaljnom planu, predviđena privremena lokacija za koju zainteresovani mogu licitirati.
 
Od investicija koji će obilježiti ovo proljeće Dabanović izdvaja radove koji se izvode sa ciljem poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Zaljevo i Sveti Ivan. U planu je da budu završeni do kraja maja.
 
“Taj posao predviđa izgradnju rezervoara, priključka na Regionalni vodovod, distrubutivni cjevovod od rezervoara Zaljevo do ‘Aragane’ što će poboljšati vodosnabdijevanje dijela Polja i dijela koji gravitira tom prostoru. Biće stvorena i mogućnost za vodosnabdijevanje naselja Sveti Ivan, gdje su do kote od 172 metra radovi već završeni. Ti radovi (rezervoar, priključak, cjevovodi) su koštali 800.000 eura. Kada je riječ o izgradnji primarnog cjevovoda opština će, kao vlasnik imovine, posao realizovati blagovremeno. Tender za nastavak tog posla je pripremljen, a riješeni su i imovinski odnosi”, zaključuje Dabanović, koji očekuje podršku i pomoć građana prilikom izgradnje sekundarne mreže za koji posao će se uključiti i Vodovod i kanalizacija doo i investitori.