Tragovi

Barani koji su pomogli izgradnju Zetskog doma

by Željko Milović | 05:11:2017 | 11:19:44

Ogroman postotak savremenih Barana ne zna da su im preci učestvovali novčano u izgradnji Zetskog doma na Cetinju. Najčešće nije bilo o tome riječi u familijama, a donedavno nije bilo ni prilježno načinjenog spiska – Bar Info ovdje prvi put objavljuje kompletnu listu donatora iz Bara. Izbacili smo pojedinačne svote donacija, jer je svako dao koliko je mogao i htio, a prezimena u spisku data su (i pored nekih očiglednih grešaka) u integralnim verzijama članaka, objavljenih u „Glasu Crnogorca“. 
 
A počelo je sve ovako - U „Glasu Crnogorca“  na Cetinju, na Malu Gospođu 1884. godine, Jovan Pavlović - predsjednik Čitaonice cetinjske objavio je apel:
 
"Braćo Cmogorci, pregnimo svi ponovo i složno, da dostojno dovršimo ovo djelo. Pregnimo svi bez razlike, i građani i varošani i seljani, uopšte svi koji mogu i kojima je Bog dao.
 
Pri prvom pozivu našem dogodilo se je da su neki činovnici, izabrani u odbore, iz prevelike revnosti za stvar istupili iz granica propisanih svjema nama po samoj prirodi ovoga poduzeća, koje je isto narodno i ima se ostvariti samo iz dobrovoljnijeh priloga naroda, te je povodom tim izišla naredba vlasti, kojom je skupljanje priloga ograničeno na same varošane. Mi smo učinili sve što je potrebno, da poduzeće naše održi svoj osnovni karakter i da se izvodi bez ikakvog uticaja vlasti, te je ušljed toga pomenuta naredba vlasti ukinuta i kupljenje dobrovoljnih priloga rasprostrto je na sve Cmogorce bez razlike.
 
Kako je dosadašnjem Odboru za skupljanje priloga na Cetinju mnogo smetalo to što su mu članovi često morali po dužnosti odsustvovati sa Cetinja, to smo u licima g. Mitra Plamenca, Jova Ljepave i Vuka Vuletića izabrali novi Odbor Cetinjski za skupljanje priloga, koga članovi stalno stoje na Cetinju. Dojakošnji odbori u Crnoj Gori neka ponovo otpočnu svoju radnju i neka se u tom ne ograniče, kao do sad, samo na varošane, nego neka primaju priloge od svakojeg Crnogorca, koji ih s dobrom voljom daje. A gdje ne bi bilo sklopljenih odbora, tu neka se što prije sastave i radnju svoju otpočnu. Prikupljeni novci nek se neodložno šalju ma kojem članu odbora cetinjskoga, a u ovom listu, vazda će se obnarodovati svaki prilog.
 
Na noge, dakle, Braćo Cmogorci!
 
Pritecite ponovo sa svojim dobrovoljnim darovima i oltaru onoga hrama, u kojem hoćemo da se uždi luč prosvjete, koja će jasno svjetlošću svojom da rasvijetli Crnu Goru, koja će blagom toplotom svojom da razgrije i uznese srca svijeh nas.
 
Naprijed sa srećom, a pomozi Bože!
živio Knjaz!
živjela Knjaginja!
živio Našljednik Prijestola!
živio Knjaz Mirko, Pokrovitelj „Zetskoga Doma“!
živio Vladajući Dom Crnogorski!
živio Narod Cmogorski!“.
 
Nakon toga je stvar krenula. Prilozi su stizali, a imena donatora objavljivana u spiskovima u "Glasu Crnogorca“. Ovdje će biti objavljeni po vremenu publikovanja. 
 

 
PRILOZI ZA ZIDANJE ZETSKOG DOMA
 
Skupljeno u Baru:
Ali Beg. Počas. Ađut. Nj. V; Ilija Popović, okr. Kap; Usein Efendija Kadija; Pop Savo Popović; Mula Amet hodža; Adži Beg Mustafagić; Sulejman Karakašević; Amet Aga Skejović ; Alo Đolić oficir; Mamut Lakomica opć. Kmet; Gligo Josifov Dabanović; Mamut efendija Bubić; Mustafa Adži-Jusufov; Prele Vukmirović telegr; Jovo Đurov Nikezić; Amet Lakoč; Mamut Usta Asov; Mustafa Serdarević; Memet Mrcel; Suleman Usta Asov; Duli Sinan; Mustafa Usein Ilijas; Duli Bećir Agin; Duli Vraka; Memet Šiška; Omer Useinov; Ibraim Mustafa; Mamut Bolović; Memet; Adži Omer Bajmak; Ibraim Perić; Ibraim Lavrović; Redžep Adži-Fazlin; Usein Avidža; Mustafa Bećov Omer; Mustafa Zeković; Dul Bala; Jašo Dervišević; Vasilj Dabanović; Memet Prconjić; Vasilj Zagarčanin; Marko Đurov Nikezić; Petar Iličković; Ramadan Zaganjor; Aluš Zaganjor; Bogdan Milov Lipovac; Tair Prconjić; Mula Usein Šabić; Rusten Krčik; Mustafa Bećir Zaganjor; Marko Nikov Dabanović; Ramo Palangić; Durko Sulejmanov; Asan Mema; Ajdar Šaba; Memo Sulov; Amet Osman Spavov; Tuš Beratović; Sali Suma; Sulejman Čobov; Nešo Zeković učitelj; Pre. Vikar g. Josif Kolović; Mato Đokić; Otac Bonaventura; Kapetan lučki Zakarija, Kap. Ivo Đokić; Josif Debelja; Luka Čekrdeković; Petar Demirović; Ivo Trcetić; Rafail Alferović; Filip Marđokić; Franjo Iličković; Petar Iličković; Petar Đokić; Ilija Marđokić; Niko Demirović; Gligo Marđokić; Mato L. Marović; Mato Mitrov; Josif Tonić; Pavle Markov; Petar Noca; Jakov Krođi; Anto Raičković; Marko Tripović; Đoc Markov; Petar Kalica; Frano Marđokić; Matija Hilja; Paško Mileta; Hila Hoc-Toma; Braća Simoni; Noc Temali; Josif Pavlović; Đuro Živanović; Marko Jovović; Josif Đokić; Noc Loja; Marko Guraš; Nikola Vučinić iz Rogama
(Cetinje, 24. novembra 1884.)
 
Skupljeno u Crmnici (Bukovik):
Podkoman. Vaso Bokan; Pop. Savo Vukosavović; Kap. Ivo Bokan; Opšt. pisar Jovo Bokan; Barjak. Drago Lekić; Kmet Krsto Radača; Tomo Rajević; Ivo Lekić; Milo Lukić; I. S. Lekić; Marko Đ. Bokan; Ilija I. Bokan; Milo I. Radača; Savo N. Radača; Tomo R. Radača; Marko Lekić; Pero Đ. Lekić; Niko S. Ukmanović; Milo S. Lekić.
(Cetinje, februar 1885.)
 
Skupljeno u Baru:
Adži Usein; Sulo Tafuli; Anto Škutoć; Ivo Jovov Novaković
 
Skupljeno u Tuđemilima:
Mujo Abdija; Adži Asan Muo; Duro Braov; Adži Alil-Bećo; Tair Murto Zekov; Amet Durov Mekula; Cano Dura Alina; Jusuf Amet; Mujo Braov          
 
Skupljeno u Mrkojeviće, selo Kunje:
Kap. Alil Kaplanović; Mula Asan; Odža Duško; Mustafa Usein; Osman Ramadan Durić; Adem Alil Peti; Bećir Alil Duško; Omer Alil Duško; Jusuf Karaštana; Alil Sulejmanov; Alil Mustafa Alija; Memet Asana Karastana; Bećir Arelan Kombar
 
Skupljeno u selu Gorana:
Alil Memetović; Memet Alija Šabo; Amet Ademov; Adem Tairov; Ismail Omer Danov; Ibraim Metan; Memet Čobo; Mujo Metan; Kasam Sulo; Omer Sulejman Dajan; Alil Dajan; Alil Niksaić; Fazlo Gargo; Šaban Vuič; Ramo Nikezić              .
 
Skupljeno u Veljem selu:
Suljo Alil Sefer; Alil Usein; Asan Alil Ibraim Durov; Memet Čikmir; Ibraim Sefer; Mujo Amet Mačkić; Adžija Madžić; Abdula Kavaja; Asan Mustafa Spani; Osman Muslija; Adem Ibraimov; Sulo Usein Odža
 
Skupljeno u Dobroj Vodi:
Mula Muhamet; Sulo Adži Asan; Asan Uso Rašketa; Osman Jusuf Ametov; Ibraim Useinov Rašketić; Ibraim Jusuf Sulejmanov; Asan Alija Sefer; Adem Alija Sefer; Usesi Adžija, Mujo Alijin Sulejmanović, Alil Uso Alilović; Alil Asana Adema; Bećir Zekov Rišketa; Nikola Božović; Memed Osman Solak; Jusuf Veljov Amet; Ibraim Adem Suleman; Alil Alković; Jusuf Đurović; Memed Šabo Đurović; Jusuf Zekov Solak;
 
Skupljeno u Ravnom selu (vjerovatno današnji Ravanj):
Alil Asan Usov; Ibraim Alil Asan; Asan Radović; Arslan Jusufović; Omer Ibraimović; Amet Sulov; Zejnel Mustafa; Adem Ahmet Abas; Andžija Toma; Mujo Alil Asan; Memed Čuran
 
Skupljeno u selu Dabezići:
Jusuf Omer Alović; Asan Marković; Memo Dapčević; Memed Ibraim Vulić; Šabo Peković; Ibraim Boja        
 
Skupljeno u selu Zupci:
Jakov Božov Vreteničić; Don Ivan Vitić paroh; Niko Boža Ivova; Kapetan Petar Dumezić; Petar Milov Ivović; Ivo Božov Đurović; Oficir Andrija Šalta; Božo Androv Vreteničić; Stefan Đurov Dumezić; Milo Nikolin Milović; Petar Mila Androva; Marko Androv Ivović
(Cetinje, 2. mart 1885.)
 
Skupljeno u Crmnici – Gluhi Do:
Kapetan Marko Knežević; Kapetan; Pop Tomo; M.Branković; Mitar Mihaljević; Pop Ivo Mihaljević; Đuro Krsta Vuksanović; Niko Dumov Vuksanović; Ivo Ristov Ostojić; Joko Tomov Jozović; Petar Mihaljević; Petar Vukov Učićević; Jovo Mihaljević; Drago Ulićević; Đuro Bulić; Vuko Perić; Kosto Milov; Đuro Rado; Andrija Pero; Rado Markov Popović; Niko Mitrov Masoničić; Savo Đurašić; Savo Bošković; Pero Nikčević
(Cetinje, 25. oktobar 1885.)
 
Skupljeno u Crmnici – Boljevići:
Serdar Savo Plamenac; Proto Vuko Plamenac; Komandir Jovan Plamenac; Joko Ivov Uleković; Nikola Plamenac oficir; Tomo S. Ukšanović; Milo I. Živanović; Niko Ivov Petranović; Pero N. Plamenac; Savo M. Plamenac; Mališa J. Plamenac; Joko M. Petranović; Joko Nikov; Rado Paunov; Joko I. Petranović; Mašo Živanov Plamenac; Petar J. Plamenac; Stijepo Đ. Stanović; Pero Đ. Staković; Tomo V. Plamenac; Ilo Đ. Ukšanović; Mara P. Plamenac; Ivana I. Plamenac; Stevo I. Marović; Mališa P. Semender; Krsto Đ. Marović; Pavić M. Andrušković; Ivo M. Jovičić; Milo P. Semender; Marko Andrin; Savo M. Plamenac; Andrija Ž. Živanović; Milo Savov Jovalekić; Gordana K. Plamenac; Mićo Garov Sjepurić; Dragiša V. Plamenac; Joko S. Đurišić; Tomo Milov Plamenac; Rado Nikolin; Javo M. Štiljanović; Savo I. Semender; Andro M. Petranović; Niko D. Marković; Niko S. Plamenac; Joko G. Đurišić; Đuro S. Plamenac; Marko M. Jovalekić; Mitar Đ. Andrušković; Mališa N. Đurišić; Kićina D. Plamenac; Đuro S. Marović; Milo Đ. Ukšanović; Petar Đ. Ukšanović
(Cetinje, 27. februar 1886.)
 
Skupljeno u Crmnici – Godinje:

Krsto Nikolin; Lazo Markov; Savo Mičetić; Pop Pero; Pop Ilija, član odbora; Kap. Pavić Perazić; Savo Stijepov; Mićo Novakov; Petar Markov Perazić; Petro Ilijin; Mašo Jokov; Vuko Markov; Ivo Šutov; Savo Ćenović; Pero Jokov; Marko Lazović; Mališa Savov; Stevo Perov; Marko Đuranović; Šalo Markov Perazić; Savo Lazović; Ivo Mališin; Stevo Lazov; Šuto Nikolin; Joko Đurov; Marko Jokov; Luka Mitrov; Lazo Popov; Milo Krstov; Pero Radov; Petro Milov; Pero Đurov; Šuto Jokov; Niko Popov; Ilija Perov; Krsto Savov         
(Cetinje, 7. jula 1886.)
 
Skupljeno u Crmnici – selo Podgor:
Pop Rado Hajduković; Kapetan Marko Butorov; Aleksa Hajduković; Tomaš Hajduković; Ilija Hajduković; Đuro Hajduković; Pavić Martinov; Petro Andrijin Mijač iz Orahova
(Cetinje, 12. maja 1887.)
 

Crnogorsko kraljevsko pozorište Zetski dom, prvo profesionalno pozorište u crnogorskoj istoriji, utemeljeno je zvanično 16. maja 1910. na Cetinju, uoči proglašenja Kraljevine Crne Gore .
 
Zgrada se počela graditi 1884. godine po projektu hrvatskog arhitekte Josipa Sladea. Bila je uglavnom dovršena četiri godine kasnije, kada je odigrana i prva pozorišna predstava u Zetskome domu.
 
Tek je 1910. oformljena profesionalna skupina glumaca, pa je 16. maja te godine odigrana predstava “Balkanska carica” po tekstu kralja Nikole I. Petrovića. Režiser je bio Mašo Petrović, dok su glavna lica igrali profesori Cetinjske gimnazije.
 
Zgrada Zetskog doma je stradala tokom Prvog svjetskog rata.
 
Crnogorsko kraljevsko pozorište Zetski dom je sredinom devedesetih obnovilo rad sa profesionalnom glumačkom i rediteljskom trupom.