Fotografija

Foto priča: Palme u dvorištu Srednje stručne škole

| 26:09:2018 | 10:11:00

U tri slike sve je rečeno - nešto mraz 6. januara 2017, a nešto surlaš.