Protokol

Ministarka javne uprave posjetila Opštinu Bar

| 11:10:2017 | 19:51:58

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, sa saradnicima, boravila je danas u radnoj posjeti Opštini Bar.
 
Tokom posjete, ministarka Pribilović i gradonačelnik Zoran Srzentić razgovarali su o brojnim temama koje se tiču funkcionisanja opštine Bar, sa posebnim akcentom na reformu lokalne samouprave, aktuelnim projektima, reformi javne uprave na svim nivoima, ali i sistemu lokalne samouprave u Crnoj Gori, te potencijalnoj saradnji pri realizaciji projekata iz oblasti E-uprave.
 
Pribilović je izrazila zadovoljstvo povodom posjete Opštini Bar i kazala da je cilj ovih posjeta produbljivanje saradnje i pomoć u rješavanju problema koja opterećuju rad lokalnih samouprava. Ona je istakla da je cilj reforme javne uprave stvaranje efikasne i ekonomične javne uprave koja mora biti okrenuta ka građaninu i kreirana po njegovoj mjeri, te da se reforma sprovodi na svim nivoima javne uprave. Ministarka Pribilović je pohvallila napore opštine na planu jačanja lokalnih servisa, ali i istakla  da, u narednom periodu, treba raditi na digitalizaciji servisa koji štede vrijeme i građanima olakšavaju pristup uslugama. U tom dijelu, kazala je Pribilović, opština Bar će imati podršku Vlade Crne Gore.
 
Ministarka je pohvalila napore lokalne samouprave u pravcu realizacije strateških projekata i istakla da postoji prostor za unapređenje saradnje.
 
Gradonačelnik Srzentić je, takođe, kazao kako će Opština Bar u narednom periodu biti pouzdan i odgovoran partner Ministarstvu javne uprave u realizaciji mjera i aktivnosti u procesu reforme javne uprave. On je predstavio aktivnosti koje je opština Bar sprovela, odnosno koje slijede u pogledu daljeg unapređenje rada jedinica lokalne samouprave i efikasnog servisa građana.
Na sastanku je razgovarano i o modelima finansiranja razvojnih projekata u opštini. U tom dijelu su se usaglasili da je neophodno uspostaviti mehanizam koji će omogućiti veće povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, a sa  kojima se, svakako, može unaprijediti sistem i riješiti jedan broj pitanja od značaja za dalji razvoj grada.
 
Posjeta opštinama realizuje se u okviru redovne komunikacije koju Ministarstvo javne uprave ostvaruje sa lokalnim samoupravama.