Protokol

Bar jedan od domaćina Igara malih zemalja

| 10:11:2017 | 17:38:56

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić primio je predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića. Centralna tema sastanka bila je organizacija Igara malih zemalja koje će biti održane 2019. godine.
 
Konstatovano je da Bar može u punom kapacitetu odgovoriti svim zahtjevima koje donosi organizovanje jednog ovakovog događaja.
 
Predsjednik dr Zoran Srzentić se zahvalio Crnogorskom olimpijskom komitetu što je prepoznao Bar kao mjesto koje će biti jedan od domaćina i izrazio punu podršku od strane Opštine Bar, jer je upravo sportski turizam jedan od značajnih strateških opredjeljenja opštine.
 
Na sastanku je takođe bilo riječi o rekonstrukciji atletske staze na gradskom stadionu. Opština Bar će u Budžetu za 2018. godinu planirati sredstva za rekonstrukciju staze, te će u saradnji sa Evropskom atletskom federacijom obezbjediti određena finansijska sredstva i prateće sadržaje kako bi spremni dočeli početak Igara malih zemalja.