Protokol

Ministar Šehović u susretu sa dr Srzentićem

| 24:04:2018 | 19:09:08

Ministar prosvjete Damir Šehović sa svojim saradnicima boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Bar, gdje se sastao sa rukovodstvom Opštine Bar na čelu sa dr Zoranom Srzentićem. Na radnom sastanku razgovarano je o značajnim infrastrukturnim projektima u Opštini Bar.
 
Predsjednik Opštine Bar je izrazio očekivanje da će kvalitetna saradnja između Opštine Bar i Ministarstva prosvjete rezultirati realizacijom značajnih infrastrukturnih projekata. Kao najznačajnije projekte, istakao je izgradnju Dječijeg vrtića na Topolici i izgradnju Objekta za djecu sa smetnjama u razvoju, ali i mogućnost rekonstrukcije nekoliko objekata u okviru osnovnih i srednjih škola na teritoriji Opštine Bar.
 
Ministar prosvjete izrazio je zadovoljstvo posjetom, istakavši da je potrebno da resorno ministarstvo i lokalna uprava zajednički definišu prioritete i da ih uspješno realizuju. Šehović je kazao da su se stekli svi neophodni uslovi za početak izgradnje Dječijeg vrtića na Topolici, da je odabir izvođača radova u završnoj fazi  i da je izvjesno da će radovi otpočeti u toku ove godine. Kada je u pitanju izgradnja Objekta za djecu sa smetnjama u razvoju, ministar je istakao da će ministarstvo nastojati da sve neophodne procedure budu završene u najkraćem mogućem roku i da se što skorije steknu uslovi za početak realizacije ovog projekta.
 
Predsjednik dr Srzentić i ministar Šehović su saglasni da je potrebno da Opština Bar i Ministarstvo prosvjete zajednički investiraju određena sredstva u infrastrukturne školske objekte na teritoriji Opštine Bar i da je za takvu saradnju neophodno stvoriti institicionalni okvir. U tom smislu, dogovoreno je potpisivanje memoranduma o saradnji ove dvije institucije, nakon čega bi i lokalna uprava i ministarstvo investirali sredstva u razvoj školske infrastrukture.
 
U dijelu koji se odnosi na investiranje u školsku infrastrukturu, posebno je bilo riječi o rekonstrukciji sportske sale u Gimnaziji „Niko Rolović“ i OŠ „Jugoslavija“, ali i o infrastrukturnim potrebama svih obrazovnih institucija na teritoriji Opštine Bar.